Køber klager over revner | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Køber klager over revner

21.09.2017 11:57:59

 

Spørgsmål:

Vi har 1. juli solgt vores landbrug/nedlagtelandbrug/husmandssted, som vi havde boet i 2,5 år.

31. juli klagede køber over nogle revner i indervæggene. revner som var synlige da køber købte. Revnerne var også synlige da vi købte.

Vi har fået oplyst at indervæggene er forskalning, køber har haft en murer til at se på det som mener noget andet, at det er bærende vægge. Og vil have os til at bære omkostningerne til reperationen.

Vi fik lavet en byggeteknisk gennemgang af gården inden salg, men der er revnerne ikke nævnt (heller ikke i den gamle rapport som forelå, da vi købte) Hvordan skal vi som sælger forholde os til en synlig skade?

Køber mener, vi hæfter i 10 år, hvilket vi ikke mener da det er en synlig skade som vi har fået oplyst er på en forskalning.

Svar:

Kære spørger

Jeres retsstilling afhænger af, om handlen er omfattet af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom eller ej.

Du nævner, at der foreligger en rapport baseret på en byggeteknisk gennemgang. Jeg formoder derfor, at nævnte lov finder anvendelse. I så fald er I fritaget for ansvar vedrørende bygningerne fysiske tilstand, herunder også de nævnte revner, medmindre I har handlet groft uagtsomt. Ud fra det, du oplyser, vil jeg vurdere, at I ikke har handlet groft uagtsomt. Det indebærer så, at I intet ansvar har over for køber, hvorfor I med rette kan afvise købers krav.

Hvis den nævnte lov ikke gælder, kan køber være berettiget til et afslag i købesummen, såfremt revnerne ikke udgør bagatelagtige forhold. Om det er tilfældet beror på en konkret vurdering. I praksis antager man dog, at alle mangler, hvortil udbedringsomkostningerne udgør mindre en ca. 5% af købesummen, er bagatelagtige forhold.

Hvis revnerne ud fra denne devise er at betragte som bagatelagtig, er købers krav uberettiget, og I kan derfor afvise det. Er revnerne derimod ikke bagatelagtige, vil I med al sandsynlighed kunne blive pålagt at betale et afslag i købesummen til køber, og i så fald vil det være en god idé at forhandle med køber om en forligsmæssig løsning, hvor I kan slippe billigere.

Med venlig hilsen

Henrik Palmkvist


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse