Køber har sendt en mangelliste ifm. salg af andelsbolig | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Køber har sendt en mangelliste ifm. salg af andelsbolig

06.05.2022 12:59:52

 

Spørgsmål:

Kære BOLIGadvokat

Vi har solgt vores andelslejlighed pr. 01/04/2022, og den 18/4/2022 modtog vi en fejl- og mangelliste, hvor køber mener, at vi skal give et afslag, da væggene er ujævne (nævnes her, at boligen er fra 1937), samt at vi skal betale for nye fronter på køkkenet, da vi har sat greb på.

Grebene var på køkkenet ved alle tre besøg, som køber havde i lejligheden, men hun mener, at det har forringet køkkenets værdi, idet det oprindeligt er et grebsfrit køkken, som vi valgte at sætte greb på.

Hun mener, at hun ikke har set det før overtagelse, og mener, at det har ødelagt køkkenet, hvorfor hun forlanger, at vi skal betale for nye fronter.

Hvad skal vi gøre?

Svar:

Kære Spørger

Køberen kan kræve købesummen nedsat, hvis der er betalt for meget for andelsboligen. Hun har ikke reklameret for sent.

Spørgsmålet er her, om købesummen burde have været reduceret på grund af de forhold, som køberen reklamerer over. Det er min klare opfattelse, at kravet vedrørende køkkenlågerne er uberettiget. Lejligheden er købt som beset, og jeg mener ikke, at man kan betragte det som en mangel, at I har sat greb på. Det er bare sådan, at lejligheden er. At køberen ikke bemærkede dette ved hendes besigtigelser inden købet, ændrer ikke herved.

Forholdet med de skæve vægge kan jeg ikke svare på. Det vil være op til en byggeteknisk vurdering, og svaret vil formentlig afhænge af, om en sådan skævhed er sædvanlig i bygninger af samme art og alder. I min optik virker det dog ikke sandsynligt, at køberens krav er berettiget, men det må altså bero på en byggeteknisk vurdering.

Jeg tillader mig at gå ud fra, at lejligheden blev vurderet i forbindelse med handlen, og at der foreligger en vurderingsrapport. Hvis skønsmanden intet har anført heri om væggene, taler det naturligvis for, at der ikke skal ske fradrag i købesummen som følge af de skæve vægge.

På baggrund af det anførte vil min anbefaling være, at I afviser købers krav. Det vil så være op til køber at anlægge sag mod jer og bevise, at kravene er berettigede.

Med venlig hilsen

Henrik Palmkvist

Dansk BOLIGadvokat, København Ø


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse