Køber har påbegyndt renovering, selvom der er fejl og mangler | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Køber har påbegyndt renovering, selvom der er fejl og mangler

06.08.2018 09:04:59

 

Spørgsmål:

Købers ejerskifteforsikring har kontaktet mig med krav i forhold til en varmeinstallation, der ikke opfylder de termiske krav. Desuden er der et gulvafløb, der ikke er godkendt til konstruktionen. Der er dog ikke tale om nogen skader. Køber har allerede revet vægene (fliser og gips) ned, taget fliserne af gulvet og åbnet gulvet i brusenichen.  Hvad har de krav på fra mig, når de selv således er påbegyndt renovering?

Svar:

Kære spørger

Det forhold, at køber har startet renoveringen, kan skabe bevismæssige udfordringer for ejerskifteforsikringsselskabet, som kan have vanskeligt ved at bevise de påtalte forhold. Ud fra din henvendelse er der dog intet, der tyder på, at det ikke fortsat er muligt at bevise fejlene.

Imidlertid er det sådan, at hvis køberen alligevel oprindeligt havde til hensigt at udskifte de mangelfulde bygningsdele, vil køber efter min opfattelse ikke have krav på forsikringsdækning, da der ikke er lidt noget tab, og således har forsikringsselskabet allerede af den grund ej heller krav over for dig.

Hvis der er tale om en forsikringsdækket skade, kan forsikringsselskabet videreføre kravet til dig, men det kræver, at du er ansvarlig herfor. Ifølge forbrugerbeskyttelsesloven kræver det, at du har handlet groft uagtsomt eller svigagtigt. Det kan – men ikke nødvendigvis – være tilfældet, hvis du var bekendt med fejlene, men har fortiet oplysningerne, eller du selv, på fejlagtigvis, har installeret varmeinstallationen og gulvafløbet (selvbyg). Forsikringsselskabet skal i sagens natur endvidere kunne dokumentere, at det forholder sig sådan.

Med venlig hilsen / Best regards

Henrik Palmkvist
Danske Boligadvokater, København


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse