Købe en del af min mands hus | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Købe en del af min mands hus

04.10.2019 11:45:50

 

Spørgsmål:

Er i tvivl om hvordan vi gør det mest retfærdigt hvis jeg skal købe mig ind i min mands hus. Jeg har penge fra salg af lejlighed for fem år siden som jeg gerne vil investere i boligen.

Jeg har lagt en masse timer og penge i at være med til at forskønne/vedligeholde boligen undervejs i de 7 år jeg har boet her.

Hvordan skal vi prisfastsætte huset, udfra en salgsvurdering eller den offentlige ejendomsvurdering?

Hvis jeg går ind med 10 pct. skal jeg så også kun betale 10 ift. fremtidige renoveringer og i så fald deraf få 10 pct. af årligt overskud (der er også udlejning i dette)?

Egentlig vil jeg jo gerne betale halvdelen til renovering da jeg gerne vil bidrage til halvdelen af det som fremtidigt skal ske med huset. Hvor kan jeg læse mere om dette emne?

Svar:

Kære spørger

Svaret er egentlig ret simpelt. Prisfastsættelse og fordelingsnøgler angående ejendommens udgifter og indtægter skal I fastsætte ud fra, hvad I er enige om. Du og din mand skal lave en aftale.

Aftalen kan godt gå ud på, at I overlader det til en anden at fastsætte ejendommens værdi og dermed din købesum. I så fald vil det være naturligt at lade to uafhængige ejendomsmæglere vurdere handelsprisen baseret på et salg over ca. 6 måneder og fastsætte købesummen som et gennemsnit af disse vurderinger.

Du kan købe lige den andel af ejendommen, som du vil, under forudsætning af, at din mand selvfølgelig er indforstået hermed Din andel af ejendommens udgifter og indtægter, herunder også renoveringsudgifter, skal i udgangspunktet beregnes i overensstemmelse med din ejerandel, men der er intet til hinder for, at I aftaler en anden fordeling, som I konkret finder rimelig.

Efter min opfattelse kan man ikke læse om emnet et særligt sted som f.eks. en bog eller en internetside. Min anbefaling vil være, at du kontakter en BOLIGadvokat for at få den fornødne hjælp. Formentlig vil du også have brug for en BOLIGadvokat ved udarbejdelse af overdragelsesdokumenter m.v. samt tinglysning af overdragelsen. Du kan så med fordel bede advokaten om vejledning i samme forbindelse.

Med venlig hilsen / best regards

Henrik Palmkvist
Dansk BOLIGadvokat, København


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse