Køb via rente- og afdragsfrit gældsbrev | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Køb via rente- og afdragsfrit gældsbrev

23.09.2014 14:44:24

 

Spørgsmål:

Hej,

Vi påtænker at lade vores datter købe vores andelslejlighed via rente- og afdragsfrit famile gældsbrev. Problemet er, at der i vedtægterne står, at købsprisen skal indsættes på foreningens konto og stå der i et kort stykke tid. Vi er naturligvis ikke interesserede i at skulle låne dette store beløb i en kort periode, idet der i realiteten overhovedet ikke er kontanter i vores salg til datter. Hvad gør vi?

Svar:

Kære spørger,

Ifølge Andelsboligforeningslovens § 6, stk. 10 skal overdragelsessummen indbetales til foreningen, som efter fradrag af sine tilgodehavender hos den fraflyttende andelshaver udbetaler resten den fraflyttende andelshaver og andre rettighedshavere (f.eks. panthavere).

De fleste vedtægter indeholder en tilsvarende bestemmelse, og taget efter ordene, er der næppe tvivl om, at boligforeningen kan kræve overdragelsessummen indbetalt.

Reglerne praktiseres forskelligt i boligforeningerne. Jeg har i praksis været ude for både foreninger, der strengt håndhæver reglen og kræver indbetaling og boligforeninger, der accepterer at overdragelsessummen ikke indbetales.

Det rigtige vil være at kontakte bestyrelse og/eller administrator og forhøre jer om, hvorledes reglen praktiseres i jeres forening. I kan eventuelt indbringe spørgsmålet på førstkommende generalforsamling og få en principbeslutning om spørgsmålet.

Efter min opfattelse vil der efter omstændighederne ikke være noget til hinder for at boligforeningen fraviger reglen i lovens § 6, stk. 10.

Med venlig hilsen,
Anders Welding
Dansk BOLIGadvokat, København S


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse