Køb af SFO | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Køb af SFO

25.02.2019 08:57:57

 

Spørgsmål:

Vi vil gerne købe en gammel SFO af kommunen. Vi skal bo der sammen som en storfamilien (jeg, min mand, 3 børn og mine forældre). Det bliver altså ikke delt op i mindre lejligheder. Inden vi køber, er der dog en del ting vi skal have styr på.

1)  Hvordan får vi, inden køb, tilladelse til at ændre status fra institution til beboelse? Jeg ved, at vi skal have en byggetilladelsen til det, men hvordan får vi det? (Kommunen er ikke nem at samarbejde med, da alle sidder i forskellige afdelinger, og vi bliver henvist frem og tilbage uden rigtigt at nå frem til noget).

2)  Hvordan finder vi ud af, hvad vi kommer til at betale i skat? Bygning er vurderet til en værdi af 1.250.000 kr. (sælges for 1.350.000kr). Men vurderingsstyrelsens program regner med en værdi på 6.500.000 kr. Så de kan kun svare vagt (”Det er på ingen måde muligt at fastsætte en ejendomsværdi ved årsomvurderingen pr. 1. oktober 2019 ud fra det foreliggende. Der er således ikke taget hensyn til bl.a.: eventuel salgspris, salgspriser for niveauet i området, nedslag for mange kvadratmeter, nedslag for vedligeholdelsestilstand, nedslag for ombygningsudgifter, ingen oplysning om byggetilladelse” )

Findes der på nettet et sted en køreplan til sådanne projekter?

Svar:

Kære Spørger,

1) Det er generelt sådan, at hvis man ønsker at ændre en ejendomsstatus fra erhverv til bolig, skal man først og fremmest sikre sig hos kommunen, at man kan få tilladelse til at ændre anvendelsen af bygningen.

Hvis der er mulighed for at få tilladelsen, skal bygningen sandsynligvis ændres for at bygningsreglementets krav til beboelse opfyldes. De ændringer og ombygninger der i den sammenhæng vil være påkrævet kan være meget omfattende, hvorfor der højst sandsynligt vil kræves en byggetilladelse hertil.
Hele proceduren vil forudsætte, at man er ejer af ejendommen. Derfor vil en forudgående ændring  forudsætte, at du får sælger til at søge om tilladelser fra kommunen.

2) I forhold til skat, skal der både betales grundskyld (ejendomsskat) og ejendomsværdiskat. Grundskyld er værdien af grunden i ubebygget stand, hvilken er fastsat to gange om året.

Ejendomsværdiskat er ganske vanskelig at beregne, da I jo netop på nuværende tidspunkt ikke ved præcist, om ændringen af ejendommens status er gennemførlig og hvilket resultat der i givet fald endes ud med. Der kan således alene henvises til udgangspunktet, hvilket er, at der skal betales ejendomsværdiskat af boligen og skatten beregnes i henhold til den offentlige ejendomsvurdering, som denne måtte blive fastsat til efter ændringernes gennemførelse.

Med venlig hilsen

Rasmus H. E. Agathon
Danske Boligadvokater, Frederiksberg


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse