Køb af landbrugsjord | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Køb af landbrugsjord

04.12.2018 15:48:38

 

Spørgsmål:

Hej,

Jeg ejer en lille ejendom på landet (beliggende i landzone) på Bornholm med en samlet grundstørrelse på 5019m2 (To matrikler på hhv. 216m2 og 4803m2) stødende op til hinanden. Ejendommen har status af Fritidshus. Ejendommen er beliggende meget isoleret omgivet af marker på 3 af siderne og fredsskov på den sidste. En af de marker, der støder op til vores matrikel, er en selvstændig matrikel på bare 11364m2. Da vi på sigt ønsker at drive et lille hobby landbrug og ønsker en indhegning til 5-10 får og har brug for mere plads, ønsker vi at investere i dette jordstykke (registreret som landbrugsjord), såfremt naboen (landmand) vil sælge.

Spørgsmålet er derfor: Kan vi som ejere af et fritidshus beliggende i landzone opkøbe landbrugsjord og samtidig opretholde status som fritidshus (samlet sammenhængende grundareal bliver da 16383m2 dvs. under 2ha). Hvis ja, kræver det da, at landbrugsjorden mister sin registrering som landbrugsjord og overgår til fritidsgrund (jorden skulle bruges til udlægning af græs-eng og altså ingen bebyggelse)?

Svar:

Kære Spørger,

Ved en ejendom, som er drevet til erhverv af en landmand, vil ejendommen kunne være omfattet af en landbrugspligt, såfremt at den samlede størrelse af landmandens landbrugsareal udgør mere end 2 ha og denne er noteret som en landbrugsejendom.

Ved, at du køber en landbrugsejendom, der støder op til din egen matrikel, kan der eventuel opnås bortfald af landbrugspligten ved en arealoverførsel af den tilstødende matrikel. Kravene er blandt andet, at der skal foreligge en landzonetilladelse til arealoverførslen og at kravene om arealgrænse og sammenhæng er opfyldt. Efter kravene må ejendommen ikke være over 2 ha og loddet skal være i sammenhæng af hinanden, jf. Landbrugslovens § 6. På baggrund af din beskrivelse synes kriterierne som udgangspunkt at kunne være opfyldt. Det vil, som du angiver, stadig kræve en landzonetilladelse til at foretage denne ændring. Med henblik på at komme videre bør du imidlertid få de konkret omstændigheder vurderet af en boligadvokat og/eller landinspektør.

Rasmus H. E. Agathon
Danske Boligadvokater, Frederiksberg


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse