Køb af forældres hus | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Køb af forældres hus

18.06.2020 07:45:52

 

Spørgsmål:

Hej Danske BOLIGadvokater

Vi er tre søskende, der overvejer at købe vores forældres hus, så de fremover kan bo til leje i det i stedet.

Kan vi på nogen måde slippe uden om at opkræve en skattepligtig markedsleje?

Hvis vi f.eks. hver kun køber en procentdel af ejendommen, og de beholder resten?

Så ville vi nærmest bruge det som feriebolig, mens de fortsat har fast adresse i huset og kun betaler de faste udgifter i forbindelse med at bo der.

Vil det gøre nogen forskel, hvis en af os reelt flytter ind i huset sammen med vores forældre?

Ud over en samejeoverenskomst, der angiver, hvad vi gør, hvis en eller flere vil sælge, er der så andet, vi skal være særligt opmærksomme på ved køb af fælles ejendom på denne måde?

Svar:

Kære Spørger

Først og fremmest tror jeg, at I vil blive overrasket over, hvad “markedslejen” faktisk er. Hovedsageligt er huse omfattet af en restriktiv lejeregulering, der indebærer, at lejen ikke vil være særlig høj. Det konkrete niveau kan I finde ved at anmode kommunens huslejenævn om at vurdere lejeniveauet. Det skal I gøre, inden I påbegynder udlejning, dvs. underskriver en lejekontrakt. Det tager ofte ikke længe og koster kun et beskedent gebyr.

Dertil kommer, at I som børn kan give jeres forældre gaver på særlige afgiftsfordelagtige vilkår. I indeværende år kan I afgiftsfrit forære jeres forældre indtil kr. 67.100 årligt pr. person, dvs. I alt kr. 201.300. Medmindre der er tale om et meget stort hus, vil jeres forældre reelt kunne undlade at betale leje helt eller delvist ved, at I giver jeres forældre en gave i form af huslejenedsættelse/-bortfald.

I skal dog være opmærksomme på, at I fortsat skal betale skat af jeres lejeindtægt – også selv om I nedsætter lejen i form af gaveydelser. Imidlertid vil I være tre personer til at dele skatten. Derfor vil det være begrænset, hvor meget I belastes økonomisk som følge af skatteforpligtelsen.

Jeres forslag om at købe procentdele eller flytte ind i huset, vurderer jeg, vil komplicere processen unødigt. Min anbefaling er derfor at undgå dette, medmindre det er et klart ønske fra jeres side.

Det er en rigtig god idé, at I får etableret en samejeoverenskomst. Jeg vil anbefale, at I får juridisk rådgivning om de forskellige aspekter, som en sådan overenskomst bør rumme. Der er mange andre ting, der er vigtige at være opmærksomme på, når man køber ejendom, og særligt i en situation som jeres, hvor I er flere ejere, og da I skal leje ejendommen ud. Der er dog vanskeligt for mig at oplyse, hvad I særligst skal være opmærksomme på. Min anbefaling må være, at I drøfter sagen grundigt med en BOLIGadvokat.

Med venlig hilsen / best regards

Henrik Palmkvist
Dansk BOLIGadvokat, København


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse