Klage fra andelsboligforening | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Klage fra andelsboligforening

25.01.2019 10:01:01

 

Spørgsmål:

Hej,

Jeg har modtaget en klage fra min A/B-forening, grundet et vindue jeg har haft helt åbent (ikke sat på hasp) i forbindelse med udluftning af køkkenet, da jeg havde brændt noget mad i ovnen.

Normalt vil jeg sætte det på haspen, men køkkenet var virkelig røgfyldt og havde behov for at blive luftet grundigt ud. Vi var i lejligheden under hele vinduets åbning, som løb over 1 time til 1 1/2, hvorfor vinduet var under opsyn i forbindelse med evt. vejrskifte, i forhold til at vinden skulle blive kraftigere og tage fat i vinduet (der var dog stort set vindstille den dag, så vi var ikke urolige).

Sammen med klagen modtog jeg et administrationsgebyr på 750 kr., samt en notifikation om at en yderligere klage, som kommer af overtrædelse af vedtægter og husorden, vil medføre en eksklusion.

Jeg har boet i ejendommen i 8 år uden tidligere at have misligholdt foreningens vedtægter og husordensregler.

Hvad er reglerne for modtagelse af klage (hvor alvorlig skal karakteren af overtrædelsen være for modtagelse af en klage) – kan man vælge ikke at acceptere en klage?

Hvad er reglerne for pålæggelse af et administrationsgebyr, og hvordan skal jeg forholde mig til det?

Personligt synes jeg, det er en voldsom skalering at løfte en “overvåget” vinduesåbning til en reel klage og yderligere tilføje et administrationsgebyr.

Svar:

Kære Spørger,

Som sagen foreligger oplyst, er der i denne sag tale om, at du som andelshaver enten anses for generelt at have tilsidesat god skik og/eller foreningens husorden.

Der skal være tale om grov tilsidesættelse af husordenen førend det kan begrunde eksklusion. Uanset indholdet af en eventuel husorden, vurderes det beskrevne forhold ikke umiddelbart at kunne karakteriseres som grov misligholdelse.

Pålæggelse af gebyr for fremsendelse af klage kræver hjemmel i andelshaverens aftale med foreningen. I den forbindelse vil en sådan hjemmel mest oplagt være indeholdt i enten husordenen eller vedtægterne. Uanset der måtte være hjemmel til pålæggelse af gebyr ved fremsendelse af en klage fra foreningens side, vil retten til et sådant gebyr bortfalde, såfremt klagen konkret vurderet ikke findes sagligt begrundet. Som du beskriver den konkret situation, synes der helt bestemt at foreligge begrundelse for, at man kan betvivle det grundlag, hvorpå klagen er givet. Men det vil i sidste ende være en konkret vurdering af situationen set i forhold til foreningens husordensreglement.

Med venlig hilsen

Rasmus H. E. Agathon
Danske Boligadvokater, Frederiksberg


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse