Kan jeg have adresse to steder? | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Kan jeg have adresse to steder?

17.08.2017 08:26:22

 

Spørgsmål:

Hej. Jeg vil høre om det vil være muligt at have adresser 2 steder. Hvis jeg bor i Vordingborg, stadig vil have læge i vordingborg osv. Men gerne vil købe en andelsbolig i Valby, hvor jeg vil opholde mig cirka halvdelen af året. Jeg arbejder i Præstø. Jeg vil have min “hovedadresse” i Vordingborg, hvis det kan lade sig gøre..
Mit spørgsmål er derfor om man kan have adresse 2 steder, i hver sin kommune.

Svar:

Kære spørger

Reglerne kan være lidt komplicerede, men findes som udgangspunkt i Boligreguleringslovens Kap. VII. Den enkelte kommune har i vid udstrækning mulighed for at indrette reglerne efter kommunens særlige forhold samt til at dispensere fra reglerne. I nogle kommuner, herunder Københavns Kommune, er der mange, der efterspørger boliger, og her er man særdeles restriktiv med at fravige hovedreglen om helårsbeboelse. I andre kommuner, hvor der ikke er så mange, der efterspørger boliger, vil man hellere have, at boligen benyttes delvist end slet ikke.

Som udgangspunkt er der bopælspligt i alle boliger, der hidtil har været benyttet helt eller delvist til helårsbeboelse. Der er særlige regler for pendlerboliger og nogle kommuner giver tilladelse til flexbolig, hvilket vil sige anvendelse uden bopælspligt.

Jeg vil anbefale dig at kontakte de involverede kommuner og forhøre dig nærmere. Men jeg tvivler på, at du får held de nødvendige tilladelser.

Med venlig hilsen

Anders Welding
Dansk BOLIGadvokat, Amager


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse