Jeg kan ikke sælge min andel | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Jeg kan ikke sælge min andel

22.06.2021 11:00:10

 

Spørgsmål:

Hvis jeg ikke kan sælge min andel og ikke har råd til at blive boende ( og foreningen heller ikke kan sælge den efter min fraflytning) hæfter jeg så for boligudgifterne resten af livet?

Hæfter med indskud Iflg vedtægter og er godt klar over at jeg mister det, men vil jeg komme i gæld til foreningen og derfor aldrig kunne eje noget igen?

Svar:

Du kan som andelshaver ikke opsige dit medlemskab.

Ophør af medlemskab kan kun ske ved overdragelse, jf. også normalvedtægtens §19.

Er andelsboligen derfor usælgelig er du derfor nødsaget til via det demokratiske system i foreningen at gennemfører en opløsning af denne.

Jeg skal dog for en ordens skyld bede dig om at eftergå foreningens vedtægter da de kan indeholde fravigende regler.

Med venlig hilsen

Dennis Holm Pedersen

Dansk BOLIGadvokat, Kgs. Lyngby


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse