Ingen oplysninger om fugt | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Ingen oplysninger om fugt

25.06.2020 06:57:08

 

Spørgsmål:

Hej

Sammen med vor søn, købte vi i 2018 et feriehus.

Vi fravalgte ejerskifteforsikring, da vi syntes, at husets tilstand var nem overskuelig, og vi er begge handymen.

I tilstandsrapporten stod intet om fugt i kældervæg, og sælgeren havde oplyst, at hun ikke kendte noget til fugt. Der er kælder i halvdelen af husets areal.

Det viser sig nu, at de indvendige kældervægge mod den del af huset, hvor der ikke er kælder, konstant er fugtige, hvilket viser sig ved, at når vi maler væggene, løber en del af malingen af i løbet af de næste dage.

Hvordan er vi stillet juridisk, når vi ikke har tegnet ejerskifteforsikring?

Kan vi sagsøge tidligere ejer for at fortie fugten?

Svar:

Kære Spørger

Det følger af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom, at sælger – selv om der foreligger tilstandsrapporter og tilbud om ejerskifteforsikring – kan være ansvarlig for mangler. Det kræver dog, at sælger har afgivet en form for garanti vedrørende forholdet eller at sælger har handlet enten groft uagtsomt eller lige frem svigagtigt.

Det kan være meget svært at bevise, at sælger har handlet groft uagtsomt eller svigagtigt, da sælger sandsynligvis ikke vil indrømme, at sælger var opmærksom på problematikken. Dog kan forholdet i sig selv være så grelt, at det heraf følger, at sælger utvivlsomt var klar over problemet og dermed burde have informeret jer herom. Noget sådant kan statuere grov uagtsomhed og således et erstatningsansvar fra sælgers side.

Jeg vil anbefale jer, at I drøfter sagen med en advokat, der har forstand på mangler ved fast ejendom. Bemærk, at det er sandsynligt, at jeres husforsikring vil dække omkostningerne til at føre sag mod sælger, hvis dette måtte være nødvendigt.

Med venlig hilsen / best regards

Henrik Palmkvist
Dansk BOLIGadvokat, København


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse