Indfrielse af svigermors gæld | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Indfrielse af svigermors gæld

12.05.2020 10:13:16

 

Spørgsmål:
Hej

Min svigermor har en restgæld i sit hus på 320.000 kr. som hun afdrager men med store rente udgifter (30 års lån).

På 18 år har hun kun afdraget i alt 180.000 på trods af en stor af betaling.

Vi har mulighed for at indfri gælden for hende, så hun efterfølgende kan afdrage til os.

Hvordan gør vi det bedst?

Min mand er ene arving, og vi er i tvivl om han så kan komme til at betale arve afgift af de samme penge?

Svar:

Kære Spørger

Det vil være muligt at yde et såkaldt familielån fra din mand til hans mor, som skal bruges til indfrielse af banklånet.

Der skal i givet fald udarbejdes et gældsbrev på det eksakte beløb, som formentlig vil være lidt højere end restgælden, når der sker en førtidig indfrielse af banklånet.
Det vil være muligt at gøre lånet rentefrit – under alle omstændigheder skal det fremgå af gældsbrevet, om der beregnes renter af hovedstolen.
Det er ydermere vigtigt at gældsbrevet underskrives af långiver og låntager – samt at lånet er reelt. Det er der næppe tvivl om i jeres tilfælde.

I kan vælge, at der skal afdrages på lånet, men i kan også vælge, at lånet skal være et anfordringslån. Ved anfordringslån forfalder det fulde lånebeløb til betaling, når långiver anmoder om det (anfordring). Hvis der vælges at lånet skal afvikles over f.eks. 10 år, er der risiko for, at der sker beskatning af forskellen på lånebeløbet og kursværdien på gældsbrevet.

Derfor vælger mange at lave et anfordringsgældsbrev, hvor det ikke er aftalt, at der skal afdrages, men hvor der kan afdrages.

Din svigermor kan eksempelvis årligt nedbringe gældsbrevet med det beløb, som hun kan give i skattefri gave i et indkomstår.
I 2020 har man mulighed til at give skattefri pengegaver på op til kr. 67.100,00 i et indkomstår.
Det er vigtigt, at man ikke aftaler denne nedbringelsesmåde, men at man alene har muligheden herfor.

Skulle din svigermor ønske at nedbringe gælden med det årlige skattefri gavebeløb, bør dette noteres, eksempelvis bag på gældsbrevet.

Med venlig hilsen

Rasmus Lindsten
Dansk BOLIGadvokat, Kgs. Lyngby


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse