Ikke informeret om havens tilstand | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Ikke informeret om havens tilstand

11.06.2015 14:31:27

 

Spørgsmål:

Hvilken forpligtigelse har en sælger af en kolonihave til at oplyse om forhold vedr. haveloddens tilstand  – fx. manglende dræning / våd have i regnfulde perioder ? Eller er det op til køber selv at orientere sig? Hvad siger juraen?

Det hedder i oplysninger til køber, at haven og bebyggelsen overtages som beset og opmærksomheden henledes på at vurderingen ikke er en tilstandsrapport. Køber anbefales derfor selv at have rimeligt byggeteknisk sagkyndig med til at besigtige huset inden køber beslutter sig for at overtage huset/øvrig bebyggelse.

Som ses er det huset, der er i centrum for handlen i denne passus. Det er huset som formelt set vurderes af et vurderingsudvalg og sælges.
Hvad gælder mht. havelodden ? (som er lejet grund)

Hvorlænge efter salg har fundet sted kan den tidligere ejer af et kolonihavehus gøres ansvarlig for fejl og mangler ved huset / manglende oplysninger om væsentlige forhold (“fejl”) ved havelodden?

Svar:

Kære spørger

Mit svar bliver lidt firkantet og kortfattet men forhåbentligt forståeligt og brugbart:

Sælger har en oplysningspligt for alle forhold vedrørende ejendommen, som sælger måtte være bekendt med. Det gælder både hus og grund (også selv om grunden er lejet). Iagttager sælger ikke sin loyale oplysningspligt, kan han/hun efter omstændighederne mødes med de såkaldte misligholdelsesbeføjelser (erstatning/ophævelse af handelen).

Er der tale om skjulte fejl (dvs. fejl, som hverken køber eller sælger var eller burde være bekendt med), kan sælger i visse tilfælde blive pålagt at give et afslag i den aftalte købesum.

Det er en teoretisk (men næppe praktisk) mulighed for sælger at bruge huseftersynsordningen (tilbyde ejerskifteforsikring efter indhentelse af tilstandsrapport og el-rapport og mod betaling af halvdelen af præmien til ejerskifteforsikringen) og herved frigøre sig fra et eventuelt ansvar for bygningens stand.

Et eventuelt sælgeransvar ophører ved forældelse – sagt lidt firkantet – 3 år efter at køber blev eller burde være blevet bekendt med forholdet, dog senest 10 år efter indgåelsen af købsaftalen.

Med venlig hilsen

Anders Welding
Dansk BOLIGadvokat, Amager


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse