Hvilken betydning har det at stå på skødet? | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Hvilken betydning har det at stå på skødet?

07.09.2018 12:27:55

 

Spørgsmål:

Jeg møder en kæreste, som flytter ind hos mig i mit tidligere hus. Dette sælges, og jeg køber et andet hus kun i mit navn, men min kæreste flytter med.
Mit spørgsmål er: Hvis vi optager lån i huset, hvor vi begge hæfter, kan min kæreste så gøre krav på friværdi, hvis jeg senere sælger huset, selvom jeg alene står på skødet?

Svar:

Kære Spørger,

Det klare udgangspunkt er, at din kæreste ikke vil kunne gøre krav på andel af en eventuel oparbejdet friværdi, hvis han ikke har været registreret som medejer af ejendommen. At din kæreste måtte vælge at blive medskyldner på lånet, er således alene noget der forpligter din kæreste i relation til långiver og er som sådan uafhængigt af den ejendom, som lånet vedrører. Hvis der skal ske en regulering i forhold til dette klare udgangspunkt skal I lave en såkaldt samlivsaftale.

Det ovenfor beskrevne udgangspunkt kan under visse særlige kvalificerende omstændigheder konkret fraviges, idet retspraksis imidlertid er meget restriktiv i forhold til at tilkende ikke-ejeren en kompensation. Højesteret har i en dom fra 2011 tilkendt en kvinde kr. 100.000 kr. efter 35 års samliv uden ægteskab, hvor der var 2 børn og der vedrørende huset, som manden ejede alene, var oparbejdet en friværdi på kr. 1 mill. Kvinden ejede ingen formue af betydning. Når Højesteret når frem til, at kvinden skulle have et beløb, skyldes det, at hun i alle årene ved sin indtægt og ved sit arbejde i hjemmet havde bidraget væsentligt til, at manden kunne oparbejde en formue. Manden havde af sin løn betalt udgifterne på huset, mens kvindens løn var brugt til husholdningsudgifter og tøj til familien.

Rasmus H. E. Agathon
Danske Boligadvokater, Frederiksberg


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse