Hvilke dispositioner kan foretages, når der er fælles brugsret? | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Hvilke dispositioner kan foretages, når der er fælles brugsret?

01.05.2023 13:38:49

 

Spørgsmål:

Kære BOLIGadvokat

Jeg vil høre, hvilke dispositioner man kan foretage i en fælles have uden at indhente accept fra øvrige parter med fælles brugsret?

Vi er to ejere, som har den fælles brugsret.

Må den ene part f.eks. beskære og ændre beplantning uden den andens accept?

Svar:

Kære Spørger

Det er en konkret vurdering, hvilke dispositioner man må foretage uden den andens samtykke.

Først og fremmest må man se, om der findes nogle regler herom. Det kunne eksempelvis være i vedtægter eller en samejeoverenskomst. Hvis der ikke findes sådanne dokumenter, eller hvis disse er tavse om spørgsmålet, vil udgangspunktet være, at det er begrænset, hvad man kan foretage af dispositioner. Dog kan der være omstændigheder, der taler for noget andet, men det vil afhænge af, hvordan parterne i praksis har disponeret, og om der herved kan være opstået en sædvane.

Kan der ikke statueres en sædvane, falder man tilbage på udgangspunktet. I min optik vil det indebære, at man kun kan vedligeholde haven. Således vil en ejer ikke uden samtykke kunne ændre beplantningen. Retten til beskæring vil afhænge af omfanget. I tilfælde af ren vedligeholdelse kan der godt disponeres ensidigt, hvorimod dispositioner, der medfører en reel ændring, vil kræve den anden ejers samtykke.

Med venlig hilsen

Henrik Palmkvist

Dansk BOLIGadvokat, København Ø


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse