Hvem skal betale for udskiftning af vinduer i ejerlejlighed? | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Hvem skal betale for udskiftning af vinduer i ejerlejlighed?

08.10.2014 14:42:49

 

Spørgsmål:

Hej,

Jeg bor i en ejerlejlighed i en bygning der består af 3 lejligheder. Vinduerne i stuelejligheden trænger alvorligt til at blive skiftet, men hvem skal betale? Der står intet i vedtægterne herom.

Vinduerne på 1. sal er blevet udskiftet for nogle år siden på en tidligere ejers egen regning. Har det indflydelse?

Hvis det er ejerforeningen der skal betale og vinduerne skal skiftes vil det koste 55-60.000 og det beløb er ikke til rådighed i ejerforeningens kasse, hvad så? Ejeren af stuelejligheden har tilbudt at betale f.eks. 1 års fællesudgifter forud så der er nok penge i kassen. må han det?

Igen, hvis det er ejerforeningen der bestemmer/skal betale, kan de så bestemme, at vinduerne ikke skal laves, selvom flere af dem ikke virker mere?

Svar:

Kære spørger,

Hvis ikke vedtægterne bestemmer andet, er vinduerne en del af ejendommens facade og dermed af fællesarealerne. Det betyder med andre ord, at det er en ejerforenings opgave, og beslutning, at foretage vedligehold og udskiftninger af vinduerne. Det skal dog bemærkes, at den indvendige normalvedligeholdelse påhviler den enkelte ejer.
Det har ingen betydning at andre i ejerforeningen selv har valgt at betale for udskiftningen, og er der ikke penge i ejerforeningen til at betale for en udskiftning, finansieres det enten ved yderligere indbetalinger fra medlemmerne eller optagelse af lån.

Der er principielt intet til hinder for, at en af medlemmer vælger at betale hele sin årlige andel af omkostningerne ind på en gang, men der er jo risiko for, at pengene så manglerne senere på året, hvis ikke I i øvrigt sparer op i foreningen.
Det er som udgangspunkt generalforsamlingen der træffer afgørelse om udgiftsposter i denne størrelsesorden og bliver det ikke vedtaget her, kan du alene udskifte på foreningens regning, evt. mod selv at lægge beløbet ud, hvis vinduernes stand udgør en sikkerhed eller sundhedsmæssig risiko.

Med venlig hilsen,
Jesper Andersen
Dansk BOLIGadvokat, Hadsund


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse