Hvem har vedligeholdelsespligt for faldstammer i ejerforening? | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Hvem har vedligeholdelsespligt for faldstammer i ejerforening?

02.05.2022 07:17:12

 

Spørgsmål:

Kære BOLIGadvokat

Jeg har to spørgsmål mht. vedligeholdelsespligt/ansvar i en ejerforening.

Normalvedtægten siger, at:

  • Ejerforeningen sørger for vedligeholdelse og fornyelse af ejerlejlighedens fælles forsyningsledninger og fællesinstallationer indtil disses individuelle fælles forgreninger til/i de enkelte ejerlejligheder.

I) Sagen vedrører, at overboens forgreninger fra vask og toilet er ført ind i faldstammen i loftet af underboens badeværelse. Røret er derved til overboens brug, men er placeret i underboens lejlighed. Hvem har vedligeholdelsespligt på dette rør?

II) Hvis det segment af den lodrette faldstamme skal skiftes, hvor forgreningen forbindes med faldstammen, er det så en del af forgreningen (individuelt ansvar) eller faldstammen (fælles ansvar)?

Svar:

Kære Spørger

I) Det er min vurderingen at det er overboens ansvar, da det udførte kun tjener overboens interesser.

II) Da jeg forstår spørgsmålet således at det er udskiftning af faldstammen og ikke forgreningen, er det foreningens ansvar.

Med venlig hilsen

Dennis Holm Pedersen

Dansk BOLIGadvokat, Kgs. Lyngby

 


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse