Hvem ejer opgangen? | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Hvem ejer opgangen?

27.01.2016 13:37:09

 

Spørgsmål:

Vi købte sidste år en stuelejlighed. I lejlighedens køkken er der lavet et indhug til køleskabet. Dette indhug er lavet ind til en gammel opgang, hvor der nu er blevet bygget en ny lejlighed, som ligger “en halv lejlighed” under os – altså i gadeniveau. Der hvor køleskabet nu er placeret (en meter op fra gulvet cirka) er den nye lejligheds (en taxacentrals) loft. Vi overvejer på nuværende tidspunkt at bygge yderligere ud, da den gamle opgang ikke er blevet benyttet på vores etage. Derfor er vi interesseret i at lave nogle skabe til opbevaring, hvis muligt. Jeg ved ikke, hvem der ejer dette areal, og vores ejerforening siger, at vi skal finde ud af det via matrikelstyrelsen. Dette har jeg prøvet at gøre, men er ikke sikker på hvordan. Jeg kunne forestille mig, at taxacentralen ejer opgangen, da de allerede har bygget ind her, men er usikker på, hvad fremgangsmåden er.

Svar:

Kære spørger

Du skal starte med at få fingre i de respektive ejerlejlighedskort, hvor du kan se, hvorledes de enkelte ejerlejligheder er matrikuleret (areal og omrids).

Ejerlejlighedskortet kan du i de fleste tilfælde hente gratis på tinglysning.dk. Log ind med din Nem-ID, find ejendommen via adressesøgning, hvorefter du kan se ejendommens tingbog. Heri er der angivet en række servitutter, som du skal kigge nærmere på. Hvis ejendommen er opdelt inden indførelse af den digitale tinglysning (2009) taster du filnavnet i menupunktet Indskannet akt. Prøv først med det filnavn, der er anført allernederst under øvrige oplysninhger.

Du kan også kontakte en landinspektør, der i givet fald skal forestå en eventuel ændring af opdelingen.

Med venlig hilsen
Anders Welding
Dansk BOLIGadvokat, Amager


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse