Hvad kan ejerforeningen gøre, hvis vi får hund uden tilladelse? | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Hvad kan ejerforeningen gøre, hvis vi får hund uden tilladelse?

19.05.2015 15:25:47

 

Spørgsmål:

Hej Danske Boligadvokater.

Min kæreste og jeg står i den situation, at vi har købt en ejerlejlighed, hvor der på købstidspunktet står i husordenen “Større husdyr (hund og kat) er tilladt hvis skriftlig godkendelse fra bestyrelsen foreligger”.

Da vi havde tænkt os at anskaffe hund efter indflytning, tænkte vi blot, at dette var ren formalitet og at vi nok skulle få tilladelse til en lille, stille og allergivenlig hund.

Men efter købsaftale og det hele var underskrevet, får vi besked om, at hunde ikke længere er tilladt. Vi har ikke lyst til at lade handelen gå tilbage, og mit spørgsmål er så, hvilke sanktionsmuligheder ejerforeningen reelt har, hvis vi anskaffer os en hund alligevel?

I første omgang vil vi forsøge at vise lidt god vilje og prøve at få en fornuftig snak med foreningen og naboer, hvor vi finder en løsning hvor alle er glade. Men skulle dette ikke give resultat overvejer vi at anskaffe os hunden alligevel. Jeg har nemlig hørt gennem flere bekendte, at ejerforeningen ikke kan gøre det store hvis nogen vælger at få hund. Ifølge §8 i ejerlejlighedsloven står også, at overtrædelsen skal være af grov karakter, før en ejer kan pålægges at fraflytte sin lejlighed.

Hvordan står vi som ejer i denne situation rent juridisk? Hvis det værste skulle ske og det ender i retten, hvem ville stå stærkest? Eller har sager som dette nogensinde endt i retten? Vil ejerforeningen reelt set bruge deres ressourcer på noget som en lille hund?

Svar:

Kære spørger

Hvis I ikke overholder forbuddet mod hundehold, vil I risikere, at ejerforeningen anser det for ” … grov eller oftere gentagen misligholdelse af sine forpligtigelser over for ejerforeningen … ”, jf. Ejerlejlighedslovens § 8, og med henvisning hertil pålægger jer at fraflytte lejligheden.

Det vil også gælde, selv om spørgsmålet ikke er reguleret i foreningens vedtægter med er vedtaget på en generalforsamling.

Så vidt jeg kan se, har spørgsmålet ikke direkte været prøvet tidligere, men der foreligger en række afgørelser om vedtægtsstridig hundehold også i ejerlejlighedsforeninger, der går ejern imod.

Jeg kan ikke anbefale jer at udfordre skæbnen. I bør acceptere det gældende forbud.

Med venlig hilsen

Anders Welding

Dansk BOLIGadvokat, Amager


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse