Huslejenedsættelse? | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Huslejenedsættelse?

01.07.2015 11:58:29

 

Spørgsmål:

Min datter bor til leje i en almennyttig bolig i Høje-Taastrup Kommune.

Boligselskabet har påbegyndt udskiftning af vandrør i samtlige lejemål. Vandrør, der pt. er placeret i gulvet, skal nu placeres i loftshøjde. Dette medfører, at ca. 2/3 af lejlighedens samlede areal, hvor entré, køkken, stue samt et værelse ikke kan bruges, i de 4-6 uger arbejdet står på.

Spørgsmålet er: kan min datter forlange huslejenedsættelse?

Svar:

Selvom der efter Almenlejelovens § 18, stk. 2 er hjemmel for en lejer til at kræve afslag i lejen, så længe en mangel forringer det lejedes værdi for lejeren,  må lejeren tåle ulemper og gener, der er forbundet med udførelse af bygningsarbejder på ejendommen. I hvert fald når der er tale om arbejder, der er et led i udlejers pligt til at holde ejendommen ved lige.

Arbejdet skal ske med størst mulig hensyntagen til lejeren.

Efter din beskrivelse er det min opfattelse, at der ikke er grundlag for at kræve afslag.

Med venlig hilsen

Anders Welding
Dansk BOLIGadvokat, Amager


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse