Huslejenedsættelse pga. støj | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Huslejenedsættelse pga. støj

07.02.2020 13:43:31

 

Spørgsmål:

Hej

Vi udlejer en en-families villa til en lejer, og ved lejemålets indgåelse blev vedkommende informeret om (var også fuldt offentliggjort), at der ville være vejarbejde gennem en længere periode ved vejen ud for boligen.

Vedkommende henvender sig nu med et spørgsmål om huslejenedsættelse med tilbagevirkende kraft pga. larm fra dette vejarbejde.

Kan vores lejer kræve dette?

Svar:

Kære Spørger

Et nedslag i huslejen kan alene gøres gældende ved langvarige og store ulemper/gener. Vejarbejde kan i den sammenhæng formodentligt godt medføre krav om nedslag, såfremt det pågår i døgndrift og er af en karakter, der eksempelvis forhindrer lejer i at sove. I så fald vil tålegrænsen formentlig være overskredet.

I det konkrete tilfælde, hvor vejarbejdet har været lejer bekendt allerede ved aftaleindgåelsen, foreligger der en direkte viden omkring problemstillingen for lejer, hvilket gør det til en del af lejeforholdet. Medmindre du som udlejer har handlet ansvarspådragende eller de konkrete arbejder fraviger væsentligt fra det der er sat lejer i udsigt, vil der herefter ikke være grundlag for en huslejenedsættelse som følge af en mangel efter lejelovens kapitel 3 (LL §§ 9-18).

Det skal tillige bemærkes, at huslejenedsættelse med tilbagevirkende kraft på baggrund af støj, vil være meget vanskelig at kapitalisere. Mig bekendt er dette ikke tidligere set i praksis.

Med venlig hilsen
Rasmus H. E. Agathon
Dansk BOLIGadvokat, Frederiksberg


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse