Husk advokatforbeholdet når du køber bolig | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Husk advokatforbeholdet når du køber bolig

08.12.2014 10:38:18

 

Hvis du føler dig presset til at skrive under på en købsaftale, før du og din BOLIGadvokat har haft mulighed for at gennemgå den og de øvrige papirer grundigt, så sørg for at få indføjet et advokatforbehold i købsaftalen. Så kan du stadig nå at fortryde købet gratis.

Advokatforbeholdet er ikke automatisk med i købsaftalen. Du skal derfor selv sørge for, at advokatforbeholdet skrives ind i købsaftalen. Normalt er et advokatforbehold tidsbegrænset til 3-5 hverdage, men BOLIGadvokaten kan undervejs bede om mere tid til at gennemgå aftalen.
”Et advokatforbehold skal være et ubegrænset krav ved bolighandel, hvis man som interesseret boligkøber føler sig tvunget til at skrive under, før man har haft en BOLIGadvokat til at gennemgå handlen og alle dens papirer”, forklarer formanden for Danske BOLIGadvokater, Jan Schøtt-Petersen.

”Kun på den måde kan der sikres tilstrækkelig tid, til at gennemgå alle dokumenterne nøje og undervejs forhandle vilkår og pris, hvis der skulle vise sig at være grundlag for det. Og med de ofte mere end 150 sider, der indgår i almindelige bolighandler, må køber aldrig acceptere en kortere tidsfrist end de tre dage”, fortsætter formanden.

Simpel formulering med stor betydning
Et advokatforbehold skal skrives ind i selve købsaftalen og bør formuleres således:
”Købers underskrift på denne købsaftale er betinget af, at købers advokat kan godkende købsaftalen i dens helhed. Godkendelse skal være meddelt sælgers ejendomsmægler senest den … dato … kl. 16.”

Ved at anvende et advokatforbehold får du tid til at rådføre dig med din BOLIGadvokat om købet, selvom du allerede har skrevet under. Og du kan stadig nå at fortryde gratis.
BOLIGadvokaten kan herefter – inden for den aftalte frist – gennemgå alle papirerne og vurdere, om der er forhold eller vilkår, som bør undersøges nærmere eller forhandles. Beslutter du herefter, at du alligevel ikke ønsker at købe, koster det dig ikke andet end BOLIGadvokatens salær.

Bordet fanger
Hvis både du og sælger har skrevet under, og du ikke har fået tilføjet et advokatforbehold, kan du kun komme ud af handlen ved at bruge den lovbestemte fortrydelsesret. Du skal i givet fald betale en godtgørelse til sælgeren på 1 pct. af købesummen. Der er i denne situation en frist på seks hverdage til at fremsende en skriftlig meddelelse og betale godtgørelsen.
”Du skal ikke acceptere andre formuleringer, uden at dette er aftalt med din BOLIGadvokat. Nogle gange foreslås nemlig formuleringer, som begrænser din mulighed for at fortryde, hvilket du naturligvis ikke kan være tjent med”, fortæller Jan Schøtt-Petersen.

Du kan downloade advokatforbeholdet på www.danskeboligadvokater.dk .

Formand for Danske BOLIGadvokater, advokat Jan Schøtt-Petersen. Mobil: 3060 3311
Danske BOLIGadvokater er en sammenslutning af advokater med speciale i boligrådgivning. De har som de eneste fået branchens blå stempel som BOLIGadvokater, fordi de udelukkende arbejder efter de etiske regler for køb og salg af fast ejendom, der er aftalt mellem Advokatsamfundet og Forbrugerrådet. Det betyder bl.a., at en dansk BOLIGadvokat yder uafhængig rådgivning og ikke må repræsentere sælger og køber i samme handel. Og det betyder også, at Danske BOLIGadvokater ikke har alliancer med andre aktører i branchen som fx banker, realkreditinstitutter, forsikringsselskaber m.v. Alle medlemmerne af Danske BOLIGadvokater har et certifikat i bolighandel. Foreningen blev stiftet i år 2000 og har i dag godt 150 medlemmer fordelt over hele landet.

Du kan læse mere på www.danskeboligadvokater.dk , og www.facebook.com/danskeboligadvokater  og www.youtube.com/danskeboligadvokater .


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse