Halvfærdig renovering af hus | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Halvfærdig renovering af hus

30.05.2018 14:19:30

 

Spørgsmål:

Hej med jer

Jeg er aktuelt ved at få lavet en ombygning på vores hus i form af facade renovering og isolering. Jeg har fået et firma til at stå for dette arbejde. Aftalte at arbejdet skulle tage ca. 6 dage. Der er hermed ikke givet noget tilbud. De har nu udført 4 dages arbejde, men firmaet har herefter ikke tid til at udføre yderligere på nuværende tidspunkt, da de har engageret sig i et andet byggeprojekt.

Mester fra firmaet ønsker, at jeg skal betale acontobeløb for det foreløbige udførte arbejde. Jeg har meddelt mester, at jeg ønsker, de gør arbejdet færdigt, før jeg betaler. Dette mhp. at kunne godkende det endelige arbejde inden betaling og sikre mig, at de får det lavet færdigt inden for rimelig tid. Hvad er min retsstilling? Kan en mester afkræve acontobeløb? Jeg blev ikke mødt med dette krav før arbejdet blev indledt (hermed ikke underskrevet noget eller givet mundtlig samtykke til at skulle betale acontobeløb). Det skal bemærkes, at jeg ikke er utilfreds med det arbejde, de foreløbigt har udført. Jeg ønsker blot arbejdet færdigt og godkendt, før jeg betaler.

Svar:

Kære Spørger

Jeg forstår det således at der ikke er givet et skriftligt tilbud, eller i øvrigt foreligger en aftale på skrift.

I så fald ville jeg insistere på at arbejdet gøres færdigt først, inden du betaler.

Hvis der kræves a conto betaling, skal du ikke gøre det uden en fast pris og et tidspunkt for færdiggørelsen. Hvis dette tidspunkt overskrides skal firmaet betale dagbøder, ellers har du ingen sikkerhed for at arbejdet gøres færdigt.

A conto betalingen bør være mindre end værdien af det udførte arbejde, så du ansporer firmet til at gøre arbejdet færdigt.

Med venlig hilsen

Thomas Damsholt
Danske Boligadvokater, Lyngby


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse