Gruppesøgsmål.nu ønsker syn og skøn i tinglysningssagen | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Gruppesøgsmål.nu ønsker syn og skøn i tinglysningssagen

01.10.2014 09:39:10

 

En professionel IT-ekspert bør vurdere om den digitale tinglysning blev implementeret hensigtsmæssigt. Sådan lyder anmodningen fra Gruppesøgsmål.nu, der repræsenterer tinglysningsofrene i sagen mod Domsstolsstyrelsen.

Gruppesøgsmål.nu har i sin replik til domstolen anmodet om syn og skøn i håb om at få belyst sagens tekniske spørgsmål ved hjælp af en professionel IT-ekspert, hvilket Kammeradvokaten, som repræsenterer Domsstolsstyrelsen, har erklæret sig indforstået med i den duplik, som netop blev afgivet d. 25. september.

”Ved at begære om syn og skøn har vi anmodet om, at en fagperson skal vurdere om den digitale tinglysning blev indført på en hensigtsmæssig måde. På den måde kan vi få en uvildig professionel til at belyse, om det kunne have været forudset, at der var risiko for forsinkelser, samt om Domsstolsstyrelsen kunne have truffet foranstaltninger, der kunne have reduceret eller helt have fjernet risikoen for sådanne forsinkelser. Kammeradvokaten har indvilliget i vores anmodning om syn og skøn, men har bedt om, at spørgsmålene til skønsmanden præciseres, hvilket vi har taget til efterretning”, forklarer advokat Morten Samuelsson, som er advokat for Gruppesøgsmål.nu.

Gruppesøgsmål.nu vil nu gå i gang med at udfærdige et skønstema tilpasset nogle af Kammeradvokatens bemærkninger, hvorefter Kammeradvokaten kan tage endeligt stilling til, hvorvidt han vil protestere imod syn og skøn i sagen eller fremkomme med evt. supplerende spørgsmål.

Jan Schøtt-Petersen, formand for Danske BOLIGadvokater, udtaler, at han håber, at Landsretten vil imødekomme anmodningen, idet han finder, at det er helt centralt for belysning af statens ansvar at få en professionel vurdering af den måde, implementeringen var tilrettelagt på.

800 tilmeldinger til gruppesøgsmålet
I de sidste dage inden tilmeldingsfristens udløb blev antallet af tilmeldte fordoblet. I alt ca. 800 har tilmeldt sig, og medarbejdere hos advokat Morten Samuelsson er nu i gang med at organisere og gennemgå de mange tilmeldinger. I den forbindelse vurderes det om, der er behov for indhentelse af supplerende materiale, samt om der er spørgsmål i forbindelse med tilmeldingerne m.v. Hvis det er tilfældet vil de tilmeldte blive kontaktet personligt.

Yderligere information
Formand for Danske BOLIGadvokater, advokat Jan Schøtt-Petersen, mobil: 3060 3311
Advokat Morten Samuelsson, telefon: 3334 8000 eller mobil: 4015 1763

Foreningen gruppesøgsmål.nu
Foreningen Gruppesøgsmål.nu, som er stiftet af Danske BOLIGadvokater, er grupperepræsentant for de borgere, der har handlet bolig, eller som har omprioriteret, og som har lidt tab i forbindelse med indførelsen af digital tinglysning. Sager vedr. tinglysning af landbrugs- og erhvervsejendomme o.l. håndteres af Danske Advokater. Sagen kan følges på www.gruppesøgsmål.nu  

Danske BOLIGadvokater er en sammenslutning af advokater med speciale i boligrådgivning. De har som de eneste fået branchens blå stempel som BOLIGadvokater, fordi de udelukkende arbejder efter de etiske regler for køb og salg af fast ejendom, der er aftalt mellem Advokatsamfundet og Forbrugerrådet. Det betyder bl.a., at en dansk BOLIGadvokat yder uafhængig rådgivning og ikke må repræsentere sælger og køber i samme handel. Og det betyder også, at Danske BOLIGadvokater ikke har alliancer med andre aktører i branchen som fx banker, realkreditinstitutter, forsikringsselskaber m.v. Alle medlemmerne af Danske BOLIGadvokater har et certifikat i bolighandel. Foreningen blev stiftet i år 2000 og har i dag godt 150 medlemmer fordelt over hele landet. Du kan læse mere på www.danskeboligadvokater.dk, og www.facebook.com/danskeboligadvokater og www.youtube.com/danskeboligadvokater .


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse