Grundejerforenings beslutning om snerydning | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Grundejerforenings beslutning om snerydning

23.03.2018 09:31:26

 

Spørgsmål:

Grundejerforeningen har sat snerydning under afstemning for vores 10 parceller. Det er vedtaget med flertal at fortsætte næste periode også  dvs. et år mere. Der er ikke noget i vores vedtægter som kræver at være medlem af ordningen. Jeg har spurgt til kontraktens indhold, men bestyrelsen vil ikke have indholdet til medlemmernes kendskab? Kan bestyrelsen nægte det? Vi har boet her i 4 år. Der er tinglyst medlemskab og jeg er blevet nægtet referater fra de generalforsamlinger fra 2003  – 2013 under henvisning til at det ikke er relevant for mig at vide hvad der er sket inden jeg flyttede ind. Jeg vil gerne rådes til om det er relevant at henvende sig til en advokat lokalt eller om det vil være at smide gode penge efter dårlige.  Jeg har skriftligt spurgt til
om bestyrelsen konkret kunne udpege evt. fællesområder, men ingen svar. Der er iflg. lokalplanen ingen fællesstier eller andet – udover nogle torvearealer som der ikke er færdsel på.

Svar:

Kære spørger

Afhængigt af grundejerforeningens vedtægter kan en beslutning om snerydning træffes af foreningen. Hvis referaterne for tidligere år foreligger, må foreningen efter anmodning udlevere dem. Eventuelt kan foreningen beregne sig et rimeligt gebyr.

Hvis alle andre dialogmuligheder er udtømt, kan det efter omstændighederne være en udvej at rådføre sig med en advokat. Om der vil komme noget ud af det, kan jeg ikke svare på, men du skal være opmærksom på, at det er forbundet med ofte betydelige omkostninger i forhold til det, du eventuelt vil kunne opnå.

Med venlig hilsen
Anders Welding
Danske Boligadvokater, Amager


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse