Grundejer er flyttet – misligholdelse | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Grundejer er flyttet – misligholdelse

13.04.2021 10:35:11

 

Spørgsmål:

Vi er en grundejerforening i en rækkehusbebyggelse, hvor grundejerne jf. deklaration er forpligtiget til at være medlem.
En grundejer er fraflyttet og har gæld til foreningen (for nuværende estimeret til kr. 25.000,-), og gælden akkumulerer, ligesom det er til gene for begge naboer op af grundejerens parcel, fordi haven bærer præg af manglende vedligeholdelse.
Det har stået på i en årrække, og grundejerens nye adresse er uvis.
Hvad kan vi som grundejerforening gøre for at løse problematikken, og hvordan kommer vi videre?

Svar:

Kære spørger

Jeg vil svare ud fra de oplysninger, som der er givet i spørgsmålet, men jeg mangler flere oplysninger, for at kunne give et fyldestgørende svar.

I forhold til det økonomiske mellemværende, så antager jeg at akkumuleringen består i, at der løbende ikke betales bidrag til grundejerforeningen, samt at der løber renter på grundejerforeningens tilgodehavende. I bør kontakte en advokat, der kan starte en inkassosag mod ejeren. Advokaten vil have mulighed for at lave opslag i registre, og den vej igennem forhåbentlig kan finde ejeren.

Uden at have set grundejerforeningens vedtægter, så kunne løsningen på problemet findes heri, idet en misligholdelse af ejendommen og en misligholdelse af betalingsforpligtelsen kan medføre en eksklusion af grundejerforeningen, og muligvis en forpligtelse for ejeren til at sælge ejendommen. Det kommer dog ud på grundejerforeningens vedtægters udformning.

Fremadrettet, så kan grundejerforeningen overveje, om der skal tinglyses et pant til grundejerforeningen i den enkelte ejendom på eksempelvis kr. 25.000,00, som står foran anden pantegæld. På den måde er grundejerforeningen sikret at få dækning for skyldige bidrag ved ejerskifte, og formentlig også ved en tvangsauktion. Det gælder dog ikke, hvis skyldige bidrag overstiger kr. 25.000,00. Så vi den del af grundejerforeningens krav fortsat være usikret.

Hvis grundejerforeningen skal have en sådan sikkerhed, så skal det vedtages på en generalforsamling, og tinglysningen af sikkerheden kan forventelig først ske i forbindelse med ejerskifte på den enkelte ejendom, medmindre panthaverne i de enkelte ejendommen tillader, at deres prioritet i ejendommen forringes, hvilket er yderst sjældent forekommende.

Med venlig hilsen

Rasmus Lindsten
Dansk BOLIGadvokat, Nykøbing F


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse