Genhusning | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Genhusning

20.11.2014 15:39:11

 

Spørgsmål:

Hej,

I forbindelse med en total renovering af højhusene i Sorgenfri, skal vi genhuses fra begyndelsen af 2016.

Da samtidig vor lejlighed på 134 km2 er blevet for stor og dyr, vil vi gerne flytte til vor ejerlejlighed på 2100 København Ø primo 2016. Vi har imidlertid fremlejet lejligheden til udgangen af 2018. Vi har kun udlejet lejligheden 1 år.

Vil det være muligt at opsige dette lejemål til udgangen af 2015 / primo 2016, da vi selv står og skal bruge lejligheden?

Svar:

Kære spørger,

Som jeg læser jeres forespørgsel, skriver I både, at I har lejet lejligheden ud til 2018, og at I kun har udlejet lejligheden i et år. Det kan jeg ikke få til at stemme overens.

Ved mit svar lægger jeg til grund, at I har udlejet jeres Østerbro-lejlighed på en tidsbegrænset lejekontrakt til 2018, og at I nu ønsker at opsige lejeren til fraflytning pr. 1. januar 2016, så I selv kan flytte ind i lejligheden.

Ifølge lejeloven har man som udlejer ret til at opsige et lejemål med ét års varsel, hvis man selv skal bruge det lejede. Denne opsigelsesadgang er dog begrænset af en række betingelser. Navnlig er det et krav, når lejeaftalen er tidsbegrænset, at det udtrykkeligt af lejekontrakten fremgår, at lejemålet kan opsiges i den tidsbegrænsede periode. Er dette ikke tilfældet, betragtes lejemålet som uopsigeligt frem til lejeperiodens udløb.

Derudover, idet der er tale om en ejerlejlighed, er det et krav, at lejeren ved lejeaftalens indgåelse blev oplyst, at det lejede er en ejerlejlighed, og at lejeren kan blive opsagt (med et års varsel), hvis man som udlejer selv ønsker at bruge det lejede.

Vær desuden opmærksom på, at tidsbegrænsning af en lejeaftale skal være tilstrækkeligt begrundet i udlejers forhold, og at Boligretten – såfremt dette ikke er tilfældet – på lejerens begæring kan tilsidesætte tidsbegrænsningen.

Med venlig hilsen,
Henrik Palmkvist
Dansk BOLIGadvokat, Frederiksberg


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse