Garagemur | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Garagemur

20.07.2018 08:27:37

 

Spørgsmål:

Min nabos garagemur står i skel til vores gårdhave. Den var tidligere forsynet med fladt tag med tagpap og uden andet udhæng end det et sternbrædt fylder. Nu er der kommet nyt tag på der hælder ind mod vores grund og der er påsat en tagrende på vores side. Som jo så vel hænger ind over vores grund ca 17 – 18 cm fra mur. Er det ok? Også at hældningen er ændret mod vores grund?

Svar:

Kære Spørger,

Ved tilbygning er Byggereglementet (herefter BR) relevant. Her findes specifik vejledning og regulering til løsning af forskellige problematikker inden for byggeri. Udover BR, kan Lokalplaner også være relevante at se på, da disse kan indeholde bestemmelser om eksempelvis tagbelægning.

Det relevante i denne situation er, hvorvidt BR og en evt. lokalplan er overholdt.

Der gælder en generel hovedregel om, at tilknyttede bygninger til den primære bebyggelse, herunder er garager omfattet, skal overholde kravene til primærbebyggelsen, herunder med hensyn til afstand til skel, jf. BR § 180. I den pågældende sag hvor der er tale om en garage, kan der afviges fra nævnte hovedregel, såfremt den ikke indgår som en integreret del af primærbebyggelsen, dvs. de må ikke være sammenbyggede. Dette kræver, at visse betingelser er opfyldt, jf. BR § 181.

For en vurdering af jeres problemstilling er det herefter afgørende, at garagebygningens tag må ikke være højere end 2,50 m over terræn, jf. BR § 181, nr. 1. Siderne der vender mod skel må ikke udgøre en større samlet længde end 12 m, jf. BR § 181, nr. 2 og der må ikke udføres vinduer, døre eller lignende åbninger mod skel, jf. BR § 181, nr. 3. Hvis disse krav er overholdt, kan der i udgangspunktet ikke gøres indsigelse overfor naboens garage.

Idet I angiver, at taget går indover jeres grund, dvs. overskrider skelgrænsen, er dette en overtrædelse af jeres ejendomsret, hvilket kan påtales.

Derudover anbefales det at gennemse en eventuel lokalplan for bestemmelser om den pågældende problematik.

Med venlig hilsen

Rasmus H. E. Agathon
Danske BOLIGadvokater, Frederiksberg

 


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse