Gælder samme regler for altaner og terrasser? | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Gælder samme regler for altaner og terrasser?

20.05.2021 11:12:01

 

Spørgsmål:

Jeg har læst at det har været på tale at vedtage en lovbekendtgørelse, som giver SKAT hjemmel til at alle altaner og tagterrasser, til hvilke der er eneadgang fra en bolig i en ejerforening, skal registreres i BBR, og ejer/administrator er forpligtet til at opdatere oplysningerne om bl.a. altanens areal.  Gælder lighedsgrundsætningen mellem altaner til 1. salslejligheder og terrasser til stuelejligheder med terrassedørsudgang i stueplan? Er det også muligt at få BBR-registreret et utinglyst terrasseareal på egen stuelejlighed i en ejerforening? I vores ejerforening er der både en lejlighed på 1 sal med altan, og to stuelejligheder med terrassedørsudgang til nogle stenbelagte havearealer/terrasser, der er hævet godt 1 meter over jorden, og indhegnet næsten hele vejen rundt (man KAN godt gå ind fra gaden, men det ville være krænkelse af privatlivets fred). Brugsretterne til altaner og terrasser er ikke tinglyste og ikke nævnt noget sted i vedtægterne, så nu er der en strid i gang om, hvorvidt stuelejlighederne overhovedet har eksklusiv brugsret til dem, når de ikke er nævnt noget sted. Stuelejlighederne mener at de har “velerhvervet rettighed” til terrasserne, da de altid er blevet brugt af indehaverne af stuelejlighederne.

Svar:

Det vil ikke være muligt at få BBR-registreret et utinglyst terrasseareal på egen stuelejlighed i en ejerforening uden ejerforeningens tiltrædelse.

Når brugsretterne til altaner og terrasser er ikke tinglyste og ikke nævnt noget sted i vedtægterne, så er det et ejerforeningsanliggende, hvorvidt stuelejlighederne har eksklusiv brugsret til disse arealer, når de ikke er nævnt i vedtægter eller i de enkeltes skøder. Hvis stuelejlighederne mener at de har “velerhvervet rettighed” til terrasserne, da de altid er blevet brugt af indehaverne af stuelejlighederne, kan de anlægge en sag om dette efter hævdslignende synspunkter, men bevisbyrden er streng og det vil formentlig også kræve at andre ikke kan benytte sig af arealerne.

Med venlig hilsen

Thomas Damsholt
Dansk BOLIGadvokat, Lyngby


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse