Fraskrive sig det 10-årige mangelsansvar uden ejerskifteforsikring | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Fraskrive sig det 10-årige mangelsansvar uden ejerskifteforsikring

09.02.2023 14:30:55

 

Spørgsmål:

Kære BOLIGadvokat

Jeg vil høre, om det er korrekt, at man som sælger kan fraskrive sig det 10-årige mangelsansvar uden at tilbyde ejerskifteforsikring?

Hvis forsikringen ikke vil tegne en ejerskifteforsikring pga. husets tilstand. I så fald, hvor meget skal der til? Er det nok med et afslag fra et enkelt forsikringsselskab eller skal alle spørges?

Altså hvis man viser en tilstandsrapport + afslag for forsikringen, så er man som sælger sikret?

Det er jo lidt et problem nu hvor der ikke er så mange forsikringsselskaber der tilbyder ejerskifteforsikring?

Svar:

Kære Spørger

Normalvis gælder der en 3 årig forældelsesfrist for køber til at meddele mangler ved ejendommen. Fristen begynder at løbe fra manglen blev opdaget eller burde være blevet opdaget af køber. Køber er imidlertid afskåret fra at rette mangelkrav mod sælger, når der er gået mere en 10 år fra ejendom blev overdraget, uanset ukendskab til manglen.

Dette er ikke forbundet med dækningen i en ejerskifteforsikring, men gælder i alle tilfælde i medfør af forældelsesloven. Derudover gælder der for ejerskifteforsikringer normalt en dækning på 10 år for mangler, som var skjulte på tidspunktet for købet.

En sælger kan i alle tilfælde forsøge at fraskrive sig ansvaret for mangler ved en ejendom, herunder for skjulte mangler som en ejerskifteforsikring almindeligvis dækker  – men dette er i udgangspunktet en vanskelig sag, da det kræver, at der udarbejdes en meget konkret og specifik ansvarsfraskrivelse.

Hvis du står i en situation, hvor ejendommen er i så ringe stand, at forsikringsselskabet ikke vil tilbyde ejerskifteforsikring, bør afslaget fra forsikringsselskabet indgå som en del af handlens bilag, tillige med alle øvrige oplysninger om ejendommens udfordringer/mangler, ligesom der bør udarbejdes en specifik, konkret og omfattende ansvarsfraskrivelse.

Jeg anbefaler, at du tager kontakt til en boligadvokat for bistand i den forbindelse.

Med venlig hilsen/Kind regards

Cecilia Veistrup

Dansk BOLIGadvokat, Hillerød


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse