Fortolkning | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Fortolkning

04.03.2020 08:13:17

 

Spørgsmål:

Hej Danske BOLIGadvokater

Jeg nor i en større grundejerforening.

Der foreligger en deklaration med følgende ordlyd :

§ 4, stk. 4. Uanset foranstående, er ejere af ejendomme i deklarationsområdet berettiget til, efter ansøgning og opnået godkendelse hos bygningsmyndigheden i hvert enkelt tilfælde, at inddrage overdækket terrasse i bebyggelsen ved opførelse af vindues/skydedørsparti, som vist på vedhæftede tegning. Facadens farve skal svare til farven i den øvrige bebyggelse. Ejere som inddrager terrassen i bebyggelsen, betaler et forholdsmæssigt beregnet højere varmebidrag.

Deklarationen er meget vagt formuleret. Det indrømmer kommunen også.

Vores udestue er inddraget til stuen og er nu opvarmet. Dette er sket – formoder vi – omkring 1997.

Vi søger nu en lovliggørelse da vi ville opdatere vores BBR – men kommunen afviser at godkende ombygningen.

Spørgsmålet er: hvor frit kan man fortolke en så vag formulering i deklarationen?

Det absurde i det hele – er at grundejerforeningens bestyrelse ikke har været vidende om at inddragelsen skulle være ulovlig. De har tværtom frejdigt sanktioneret ombygningerne.. Tilbage står vi..

Kan vi blive tvunget til en genetablering af en udestue? (bryde gulv op – ændre vand og varme installationer tilbage) til trods for at vi ikke lavede ombygningen?

Det skal lige siges, at vi kun har boet i huset i 5 år, og det fremgik ikke ved købet, at ombygningen ikke var lovlig – hverken fra sælger eller mægler, ej heller i tilstandsrapporten.

På forhånd tak.

Svar:

Kære Spørger

I kan blive tvunget til at lovliggøre udestuen. Det er jer som aktuel ejer, der har ansvaret for, at bygningen er lovlig.

Lovliggørelse kan være genetablering, men det kan også være andet, som bygningsmyndigheden godkender, eksempelvis nedrivning eller ombygning til opfyldelse af byggeforskrifterne.

Da I ikke var bevidst om det ulovlige forhold, da I købte huset, kan det være, at I kan rejse krav om kompensation hos jeres sælger. Det kan være erstatningsansvar, hvis sælger har forestået ombygningen uden myndighedsgodkendelse, eller afslag i købesummen, hvis ulovligheden udgør en ikke bagatelagtig værdiforringende mangel. Jeg vil anbefale jer at søge rådgivning herom.

Med venlig hilsen / Best regards

Henrik Palmkvist
Dansk BOLIGadvokat, København


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse