Forlængelse af brugsret uden accept | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Forlængelse af brugsret uden accept

30.03.2021 12:30:40

 

Spørgsmål:

Jeg har for et år siden købt en ejerlighed i en ejerforening med 4 ejerligheder.

I handlen indgik tidsbegrænset tinglyst dokument, hvor 2 af lejlighederne har 30 årig brugsret til 2 havearealer. Brugsretten udløber 2036 og vi står som individuelt påtaleberettigede.

Nu er en af leljlighederrne med brugsret blevet solgt, og den nye ejer har samlet underskrifter på et dokument med tinglysning af en ny 30 års brugsret.

Vi ser frem til udløbet af den allerede eksisterende 30 års periode, så vi kan bruge havearealet, når vi bliver pensionister – og i øvrigt få gavn af både herlighedsværdien og den økonomiske værdi vi købte for et år siden og var villige til at vente 16 år på at få gavn af.

Den nye ejer vil indkalde til generalforsamling og majorisere os, så ejerforeningen ved stemmeflertal ud fra vedtægterne kan afgøre, at brugsretten forlænges.

Er det virkelig muligt at fratage os noget, vi har købt på den måde?

Eller er vi beskyttet af individualretten, som hævder at en ejerforening – uanset om vedtægter og lov om ejerlighed overholdes – ALDRIG kan træffe skadevoldende beslutninger for enkeltejere?

Svar:

Kære Spørger

Udgangspunktet er, at vedtægterne kan ændres ved særligt flertal under generalforsamlingen. Dog må der under en generalforsamling ikke træffes beslutninger, som er egnet til at skaffe visse ejere en utilbørlig fordel på andres bekostning ved misbrug af en majoritet.

Det altafgørende i dette tilfælde er dog, at I står som individuelt påtaleberettigede. Derfor kan der ikke ske en forlængelse af brugsretten uden jeres accept, da det er en forudsætning, at alle påtaleberettigede accepterer dette.

Med venlig hilsen/Kind regards
Erik Turley
Dansk BOLIGadvokat, Hillerød


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse