Forkøbsret | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Forkøbsret

23.10.2014 09:28:47

 

Spørgsmål:

Hej,

I vores lejekontrakt står følgende:

"[Ejer] er fortsat interesseret i at sælge ejerlejligheden beliggende [.], og hvis [lejer] ikke vil købe den, agter [ejer] på tidspunktet for ophøret af lejekontrakten at sætte ejerlejligheden til salg".

Dette har jeg læst og opfattet som en forkøbsret; at lejligheden kun ville blive solgt til anden side, såfremt vi ikke ønskede at købe den. Derfor blev vi meget overraskede, da vi pludselig modtog en mail, hvoraf det fremgik, at lejligheden pr. den pågældende dato var blev solgt.
Mit spørgsmål går således på, om passussen i kontrakten er svarende til en forkøbsret, og hvad vi så har af muligheder, når denne ikke er blevet overholdt, idet vi ikke er blevet tilbudt at købe lejligheden?

På forhånd tak for svar.

Svar:

Kære spørger,

Bestemmelsen i lejekontrakten er ikke klar. Det må ved fortolkning afgøres, om der er tale om en forkøbsret til jer. I sidste ende vil en sådan fortolkning bero på en domstolsafgørelse.

Hvis I ønsker at gøre brug af denne, eventuelle forkøbsret, bør I rette henvendelse til såvel sælger som køber og orientere dem om jeres opfattelse, samt at I vil gøre brug af forkøbsretten. Herved kan I eventuelt obstruere det planlagte salg og få mulighed for at købe ejendommen.

Såfremt det ikke herved lykkedes at obstruere salget, kan I indbringe sagen for retten med henblik på at tvangsfuldbyrde jeres ret til at købe. I denne forbindelse skal Retten træffe afgørelse om, hvorvidt bestemmelsen i lejekontrakten er en egentlig forkøbsret. I bekræftende fald vil I med rettens hjælp kunne købe ejendommen trods det allerede genførte salg. I benægtende fald må I acceptere salget.

Med venlig hilsen,
Henrik Palmkvist
Dansk BOLIGadvokat, Frederiksberg C


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse