Forkert oplyst skel | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Forkert oplyst skel

29.10.2020 10:47:19

 

Spørgsmål:

Hej Danske BOLIGadvokater

Vi har købt et sommerhus med udsigt til vandet.

Sælger og ejendomsmægler viste os, hvor skelpæle var placeret. Disse er placeret, så vi har udsigt til vandet.

Naboerne fortæller os efter købet, at skel er forkert oplyst, og vi derfor ikke har den del af grund, som giver os udsigt til vandet, men denne udsigt tilhører nabogrunden, hvilket forringer vores pris på huset.

Hvordan stå vi i sådan en sag, og er det lovligt at oplyse forkert ved salg?

Kan vi gøre hævd eller kræve erstatning på den manglende del, som forringer værdi på vores sommerhus?

Svar:

Kære Spørger

Det tyder på, at du har fået bevidst urigtige oplysninger fra sælger eller mægler.

Er det situationen, har du krav på erstatning for det tab, du har lidt.

Tabet vil være  forskellen på ejendommens værdi med skel som forvist og det korrekte skel. Er der tale om en væsentlig værdiforskel, vil du tillige have mulighed for at ophæve handlen og kræve købesummen tilbage med tillæg af dine omkostninger.

Jeg vil anbefale, at du straks kontakter advokat og får vedkommende til at rådgive  og hjælpe dig.

Det er vigtigt, at du reklamerer hurtigt over det konstaterede, da du eller kan komme til at miste dit krav.

Jeg anbefaler også, at du straks skriver om forholdet til ejendomsmægleren og forbeholde dig din retsstilling til forholdende er belyst fyldestgørende i marken. Herefter kan du kontakte advokat.

Med venlig hilsen

Dennis Holm Pedersen

Dansk BOLIGadvokat, Kgs. Lyngby


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse