Forkert oplyst beboelsesareal | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Forkert oplyst beboelsesareal

06.02.2020 09:10:26

 

Spørgsmål:

Vi har klaget til både Klagenævnet for Ejendomsmæglerforeningen og Disciplinærnævnet for Ejendomsmægler om følgende sag. Begge nævne har givet mægleren medhold. Vi synes dette er en princip sag og vil spørge om vi skal have en advokat for at rejse en civilsag i domstolen?
Sagen:  BBR meddelsen viste 23 kvm for mange beboelsesareal p.g.a. forkert opmåling af 1. sal, da der ver skråloft. Vi har videregivet en sag, hvor Klagenævnet for ejendomsmægler har givet klageren medhold i f.m. en lignende sag, da loftet ikke var de krævede 2,3 m højde. I vores sag afviser de klagen, da man ikke kan forvente en mægler lægger mærke til en skråloft og 1. sal er næsten lige antal kvm. som kælderen i BBR meddelsen. Desuden er det tydeligt, at væggen ved det skråloft ikke er 1,5 meter højde. Sagen er veldokumenteret i klagerne og jeg vil gerne fremlægge dem til en domstol.

Svar:

Kære Spørger,

Højesteret har ved 2 sager tilbage fra 2013 fastlagt, at sælger hæfter for arealmangler, idet sådanne mangler ikke er omfattet af sælgerens ansvarsfritagelse efter forbrugerbeskyttelsesloven. En arealmangel er således ikke omfattet af sælgerens ansvarsfritagelse efter forbrugerbeskyttelsesloven, hvorfor køberne i de konkrete domme fik forholdsmæssigt afslag i købesummen.

Det skal tages med i vurderingen, at afslag ved en arealafvigelse eventuelt kræver, at arealafvigelsen ikke vil være at betragte som uvæsentlig i økonomisk henseende. Den økonomiske konsekvens af den angivne arealafvigelse på 23 kvm. vil således skulle fastlægges for at kunne vurdere, hvorvidt der vil være et krav at forfølge.

Om ejendomsmægleren eventuelt kan ifalde et ansvar afhænger af, hvorvidt ejendomsmægleren konkret kan anses for at have tilsidesat sin forpligtelse som professionel ejendomsmægler. Jeg kan i den forbindelse forstå, at de gennemførte nævnsafgørelser begge konkluderer, at mægleren ikke kan anses for at have handlet ansvarspådragende.

Det vil kræve en konkret vurdering af de foreliggende omstændigheder i jeres pågældende sag, forinden det kan fastslås, hvorvidt der synes at være et krav at forfølge og i givet fald overfor hvem. For at kunne komme videre bør I derfor tage kontakt til en BOLIGadvokat for at få en vurdering af sagen.

Med venlig hilsen

Rasmus H. E. Agathon
Dansk BOLIGadvokat, Frederiksberg


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse