Forkert oplysning i salgsopstillingen | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Forkert oplysning i salgsopstillingen

19.11.2018 10:15:41

 

Spørgsmål:

Hej danske boligadvokater.

Min kæreste og jeg købte et svensk rødt bjælkehus for ca 4 måneder siden. I salgsopstillingen stod der, at huset var malet i 2016. Vi har så efterfølgende fundet ud af, at huset er malet i 2015. Vi har så også fundet ud af, at sælger ikke rengjorde eller grundede huset, før hun malede det. Nu begynder malingen at falde af, eftersom der sidder alger osv. under malingen. Jeg bliver nød til at få slebet hele huset ned til sommer, grundet det og malet det.

Har vi en sag med den forkerte oplysning i salgsopstillingen? Og vil en ejerskifteforsikring være behjælpelig med en renovering af bjælkerne?

Svar:

Kære Spørger,

I forbindelse med salg af fast ejendom har en sælger en loyal oplysningspligt og en ejendomsmægler har et professionelt ansvar for så vidt angår de oplysninger der meddeles i salgsmaterialet. Informationerne skal i den forbindelse naturligvis være korrekte.

Du skriver, at det fremgår af salgsopstillingen, at huset er blevet malet i 2016, men at I senere finder ud af at det er malet i 2015. Om dette konkret vil være en forkert oplysning, der kan begrunde et erstatningsansvar, vil kun en konkret gennemgang af aftalen og de øvrige omstændighederne kunne fastlægge. Fejloplysningen i sig selv vil imidlertid nok næppe kunne statuere et ansvarspådragende erstatningsansvar overfor sælger, men det vil som sagt bero på en konkret vurdering i den pågældende sag.

Om den foretagne behandling af huset forinden det blev malet vil kunne anses for ansvarspådragende er ligeledes en konkret vurdering. Man vil forventeligt skulle have en person med ekspertise indenfor malerbehandling af den pågældende karakter til at konkludere, hvorvidt han mener det udførte arbejde strider mod sædvanlige håndværksmæssige standarder for området. Dette kan eventuelt ske via isoleret bevisoptagelse for retten, idet man herefter vil kunne anvende konklusionen som bevis i en eventuel efterfølgende retssag.

Idet en sag som jeres, som anført, langt overvejende vil være begrundet på konkret vurderinger, vil min bedste anbefaling være, at kontakte en boligadvokat, der nærmere kan vurdere de konkret omstændigheder i sagen på jeres vegne.

Angående ejerskifteforsikringen, dækker denne skjulte fejl og mangler ved boligen, der kan konstateres at have været tilstede på overtagelsesdagen, og som hverken fremgår af tilstandsrapporten eller elinstallationsrapporten og strider mod hvad køber med rette kunne forvente. Måtte man konkludere, at den foretagne malerbehandling og herunder grundlaget for dette arbejde, ikke er udført håndværksmæssigt korrekt vil der potentielt kunne opnås dækning, da det vil være indenfor ejerskifteforsikringens dækningsområde. Det vil imidlertid skulle kunne godtgøres, at den anvendte maling/behandling på tidspunktet for udførelsen udgjorde en fejlbehandling, eller at træbeklædningens tilstand var klart forkert beskrevet i tilstandsrapporten.

Med venlig hilsen

Rasmus H. E. Agathon
Danske Boligadvokater, Frederiksberg


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse