Forbud mod hundehold i ejerlejlighed | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Forbud mod hundehold i ejerlejlighed

18.06.2020 09:06:56

 

Spørgsmål:

Kære BOLIGadvokater

Vil I forklare, hvorfor det kan være lovligt i en ejerforenings vedtæger at regulere, at en ejer ikke må holde dyr i sin egen ejerlejlighed.

Jeg forstår, at foreningen kan regulere fælles arealer. Men kan det være rigtigt, at foreningen må lave regler for hvad en ejer må inde i sin egen lejlighed?

Den private ejendomsret er vel ukrænkelig?

Ligesom at en forening ikke kan regulere i vedtægerne, at en ejer ikke må ryge inde i sin egen ejerlejlighed.

Jeg kan derimod forstå, hvis det er til gene for naboer, da det så berør andre ejere.

Jeg håber, at I kan hjælpe med afklaring og tak for hjælpen.

Svar:

Kære Spørger

Det er et relevant spørgsmål du stiller.

Der er snævre grænser for hvad der kan forbydes af adfærd.

Netop hundehold har derfor i den juridiske litteratur voldt problemer med at få fod på.

Peter Blok antager i bogen ejerlejligheder 3 udgave at der  i medfør af ejerlejlighedsloven kan vedtages et forbud mod hundehold med simpelt flertal på en generalforsamling. Så meget desto mere må man kunne vedtage en vedtægt med kvalificeret majoritet at der ikke må holdes hund.

Der er støtte for antagelsen i en afgørelse fra 1934 fra Østre Landsret hvor en andelshaver fik forbud mod at holde hund på en generalforsamling, skønt han hidtil havde hold hund uden indsigelse.

Hjemlen til antagelsen skal findes i almindelige naboretlige regler om adfærd , men jeg medgiver at vi her synes at være tæt på den grænse der er for hvad et flertal kan beslutte.

Med venlig hilsen
Dennis Holm Pedersen
Dansk BOLIGadvokat, Kgs. Lyngby


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse