Forældrelejlighed | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Forældrelejlighed

26.10.2015 14:51:45

 

Spørgsmål:

Jeg har pr. 1-5-2015 solgt min ejerlejlighed til min søn til 15 % under ejendomsvurderingen. På skødet står ud over hans navn, kærestens navn(de er ikke gift). Betyder det, at hun bliver beskattet af halvdelen af beløbet. Når de på et tidspunkt vil sælge den videre, vil hun så også blive beskattet af fortjenesten ved dette salg?

Svar:

Kære spørger

På SKATs hjemmeside kan man læse følgende:

Til nærtstående hører blandt andet ens børn, børnebørn, forældre og bedsteforældre. Søskende betragtes ikke som nære familiemedlemmer. Du kan sælge din bolig til en pris, der svarer til 85 procent af den offentlige ejendomsvurdering, uden at der skal betales gaveafgift. Det vil blive betragtet som en gave, hvis du sælger boligen til en lavere pris end markedsværdien. Markedsværdien er den pris som tilsvarende boliger sælges til. Der skal betales gaveafgift, hvis gaven overstiger beløbsgrænsen for afgiftsfri gaver. Som sælger bliver du beskattet af fortjenesten efter de almindelige regler.

Din søns kæreste betragtes ikke som nærtstående, hvor differencen mellem lejlighedens markedsværdi og på den faktiske overdragelsessum (den halvdel, der er overdraget til hende), vil kunne blive anset som en gave, hvoraf der skal betales afgift. Tilsvarende skal der beregnes avanceskat af markedsværdien, såfremt overdragelsen altså ikke er skattefri.

Når parret sælger lejligheden, gælder de almindelige regler for avancebeskatning, hvorefter avancen normalt er skattefri, såfremt lejligheden har været beboet af ejerne.

Med venlig hilsen

Anders Welding
Dansk BOLIGadvokat, Amager


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse