Folkeregisteradresse i Sverige | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Folkeregisteradresse i Sverige

12.05.2020 10:15:05

 

Spørgsmål:

Hej

Jeg bor sammen med min kæreste (kommende ægtefælle) i en almennyttig bolig.

Jeg har mulighed for at få arbejde i Sverige, hvor jeg så skal blive og arbejde i hverdagene, og kommer hjem til boligen i weekender.

Jeg har fået oplyst, at jeg skal flytte Folkeregisteradresse til Sverige, hvis jeg får jobbet.

Hvad betyder det for min ret til at beholde min lejlighed? Min kommende mand står ikke på lejekontrakten.

På forhånd tak.

Svar:

Kære Spørger

Udgangspunktet er, at du ikke kan beholde din lejlighed under de givne omstændigheder, idet man som lejer har pligt til at bebo sin lejlighed. Det betyder i udgangspunktet, at man skal være tilmeldt folkeregisteret på lejemålets adresse, og at man skal opholde sig i lejligheden størstedelen af tiden. I modsat fald kan boligforeningen bringe lejeforholdet til ophør uden varsel. Det er uden betydning, at andre i ens husstand, eksempelvis en kæreste, er tilmeldt adressen og opholder sig i lejemålet størstedelen af tiden.

Min anbefaling vil være, at du kontakter boligforeningen og hører, om boligforeningen kan acceptere, at du beholder boligen under de givne omstændigheder. Det er ikke usandsynligt, at boligforeningen vil godkende dette, og i så fald skal du ikke være bange for at miste boligen. Alternativt kunne I høre boligforeningen, om din kæreste kan overtage lejemålet eller blive skrevet på lejekontrakten. I så fald risikerer I heller ikke at miste boligen.

Hvis boligforeningen ikke vil hjælpe jer, kan I overveje at kræve, at din kæreste overtager lejemålet efter almenlejelovens § 74 (hvis I opfylder betingelserne). Efter denne bestemmelse kan en person, der i mindst 2 år har haft fælles husstand med lejeren, fortsætte lejeforholdet, hvis parterne ophæver samlivet. Det er uvidst, om bestemmelsen kan finde anvendelse i jeres situation, da I jo reelt ikke “ophæver samlivet”, men det er værd at give det et forsøg, hvis I ønsker at beholde boligen.

Med venlig hilsen / best regards

Henrik Palmkvist
Dansk BOLIGadvokat, København


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse