Folkeregisteradresse | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Folkeregisteradresse

18.10.2021 09:27:18

 

Spørgsmål:

Det er muligt at have folkeregisteradresse i en kolonihave. Bopælspligten i Danmark er 180 dage. Man vil derfor kunne opholde sig i udlandet i op til 180 dage uden at flytte adresse.

Mit spørgsmål lyder således:

Er det muligt at have fast folkeregisteradresse i et kolonihavehus/fritidshus, hvis man skal opholde sig halvdelen af året i udlandet.

Svar:

Kære Spørger

Det formodes ud fra det konkrete spørgsmål, at der ikke er anden bolig i Danmark end den omtalte kolonihave/det omtalte fritidshus, og at kolonihaven/fritidshuset ønskes benyttet som fast opholdssted/bolig under opholdet i Danmark.

Det er korrekt, at kolonihaver og fritidshuse/sommerhuse kan danne grundlag for bopælsregistrering iht. CPR-lovens § 6, stk. 1. Disse typer af boliger kan dog ikke benyttes som bopæl hele året, medmindre der er givet dispensation iht. lov om planlægning (planloven).

Idet der ud fra den konkrete forespørgsel er tale om ophold af en vis varighed – dels i Danmark, dels i udlandet- skal følgende også nævnes:

Hvis opholdet i udlandet maksimalt har en varighed af 6 måneder om året, vil man efter anmodning til kommunen have ret til at beholde sin folkeregisteradresse i boligen (kolonihaven/fritidshuset), såfremt boligen opretholdes til fuld rådighed i hele perioden.

Dette betyder, at boligen ikke må være udlejet/fremlejet, og det betyder også, at boligen skal kunne benyttes hele året. Kolonihaver/fritidshuse (og sommerhuse) må dog kun benyttes hele året, hvis man har søgt om dispensation iht. planloven og fået tilladelse hertil.

Uden en dispensation vil kolonihavehuset/fritidshuset derfor ikke kunne opretholdes til fuld rådighed. Hvis boligen ikke kan anses for at blive opretholdt til fuld rådighed, foretager kommunen en konkret vurdering af, hvorvidt man så må anses for at være fraflyttet Danmark eller ej.

For at afklare ovenstående skal man derfor tage kontakt til sin kommune.

Med venlig hilsen,

Lana Nabulsi

Dansk BOLIGadvokat, Hillerød


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse