Fejlagtige oplysninger i salgsopstilling | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Fejlagtige oplysninger i salgsopstilling

21.08.2019 10:48:48

 

Spørgsmål:

Hej, Vi købte sidste år en ejerlejlighed. I salgsopstillingen var der angivet at der var isat et Unoform køkken i lejligheden. Nu har vi selv sat lejligheden til salg, og i den forbindelse gør vores mægler os opmærksom på, at vores køkken ikke er Unoform, men HTH, hvilket han mener er en stor prisforskel, ca 50000 kr. Hvordan er vi stillet i forhold til at gøre krav gældende mod tidligere ejer?

Svar:

Kære Spørger,

I forhold til fejlagtige oplysninger i forbindelse med køb af fast ejendom kan man rette et krav mod ens sælger samt eventuelt tillige ejendomsmægler. Man vil kunne støtte kravet på sælgers tilsidesættelse af sin loyale oplysningspligt og/eller eventuelt at sælger har stillet garanti overfor for jer som køber. Såfremt det er ejendomsmægler der fejlagtigt har angivet en oplysning, der strider mod de faktiske omstændigheder ved den handlede ejendom, kan kravet i givet fald rettes mod ejendomsmægleren.

Efter det ud fra ovennævnte kriterier er konstateret, at man måtte have grundlag for at rette et krav overfor sælger og/eller ejendomsmægler, skal man tillige have afdækket, at man vil kunne løfte bevisbyrden for, at man som køber har lidt et økonomisk tab som en konsekvens af den fejlagtige oplysning. I den forbindelse kan jeg forstå, at jeres nuværende ejendomsmægler har konkluderet, at der i forbindelse med et salg vil være en prisforskel på kr. 50.000. Dette vil herefter som udgangspunkt skulle danne grundlag for jeres økonomiske tab. Man skal imidlertid være opmærksom på, at for det tilfælde, at en modpart under en eventuelt sag vil bestride det opgjorte krav, vil det i sidste ende forventeligt være nødvendigt at gennemføre et syn og skøn, hvor en af retten udpeget skønsmand vil skulle opgøre prisforskellen mellem de to køkkentyper.

Ved vurderingen af om der kan rettes et eventuelt krav overfor sælger og/eller ejendomsmægler, skal det tillige konkluderes, om et eventuelt krav må anses for forældet. Dette vil som udgangspunkt være tilfældet, såfremt jeres køb er sket for mere end 3 år siden. Dog kan man ud fra visse forudsætninger påberåbe sig suspension af forældelsesfristen, hvilket herefter vil udskyde begyndelsestidspunktet for forældelsen, således at man eventuelt kan gøre kravet gældende uanset der er gået mere end 3 år.

Rasmus H. E. Agathon
Danske Boligadvokater, Frederiksberg


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse