Fejl og mangler ikke fratrukket købsprisen | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Fejl og mangler ikke fratrukket købsprisen

13.10.2014 09:50:46

 

Spørgsmål:

Hej,

Jeg har købt en andelsbolig, som er vurderet af en vurderingsmand. Han har konstateret fejl og mangler ved lejligheden samt forbedringer. Jeg har betalt for forbedringer, men fejl og mangler er ikke fratrukket købsprisen. Hos administrator siger de, at det er en sag mellem sælger og jeg. Hvordan er jeg stillet i forhold til fejl og mangler, der er konstateret ved købet men ikke fratrukket købsprisen? Sælger nægter at udbedre fejl og mangler eller give nedslag i prisen.

Svar:

Kære spørger,

Hvis du har betalt mere for forbedringerne, end de er værd, kan du kræve den betalte overpris tilbagebetalt i medfør af reglerne i andelsboligforeningslovens § 16, stk. 3.. Vær opmærksom på, at der er en forældelsesfrist på 6 måneder fra du kendte eller burde kende dit krav.

Hvis der er tale om mangler ved lejligheden, herunder ved de overtagne forbedringer, har du som udgangspunkt almindelig adgang til at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende.

Det vil efter omstændighederne sige, at du kan hæve aftale, hvis der er tale om væsentlige mangler eller eventuelt kræve erstatning (f.eks. hvis sælger var bekendt med manglerne uden at oplyse det).

Er der tale om skjulte mangler, vil du efter omstændighederne kunne kræve et afslag i købesummen.

Mangelskravet er ikke omfattet af forældelsesreglen efter § 16, men vurderet efter de sædvanlige forældelsesregler.

Der er knyttet en række betingelser til retten til eventuelt at gøre beføjelserne gældende, og du bør konsultere en advokat om sagen, hvis du vil gå videre med den.

Med venlig hilsen,
Anders Welding
Dansk BOLIGadvokat, København S


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse