Fast ejendom med en del mangler | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Fast ejendom med en del mangler

28.02.2020 12:56:37

 

Spørgsmål:

Vi har, efter vores vurdering, fået et hus som på ingen måde lever op til den kvalitet vi har betalt for eller som vi med rette kunne forvente af et nybygget hus.

Siden vi for et år overtog huset, har der været en række fejl og mangler som skulle laves. Vi nærmere os stærkt besøg nummer 200 fra håndværkere på 14 måneder.

Den sidste fejl, hvor vi har fået en fugtskade, har betydet at gulvet i køkken og alrum skulle pilles op og fire huller i væggene er lavet. Håndværkerne havde ikke monteret pap korrekt, og derfor er vandskaden opstået. I næsten tre uger skal vi have affugteren kørende for fuld kraft i vores køkken/alrum/stue. Vi kan ikke opholde os i disse rum pga. af larmen og den tørre luft.

De mange fejl har haft mange direkte og indirekte økonomiske omkostninger for os i form af ekstern rådgivning, fridage, hjemmearbejdsdage, egne timer på projektet, udskydelse af havearbejde til højsæson osv.

Mit spørgsmål er, hvornår eller i hvilke situationer er man berettig til kompensation eller erstatning for de mange fejl?

Det skal dog siges, at de har lavet fejlene, men huset har ikke haft den kvalitet vi havde betalt for. Og der er tale om ABT93 aftale.

Svar:

Kære Spørger

Når der er mangler ved et byggeri, kan I som bygherre i udgangspunkt alene kræve såkaldt naturalopfyldelse. Det betyder, at inden man kan kræve erstatning skal entreprenøren gives muligheder for at udbedre. Jeg noterer mig, at I jeres situation har entreprenøren efter flere gentagne forsøg nu afhjulpet forholdene.

Kan man dokumentere, at der ikke er udsigt til at den entreprenør man har entreret med kan formå at afhjælpe problemet, kan man hæve aftalen overfor den pågældende og få en anden entreprenør til at færdiggøre. En eventuelt merudgift i relation hertil kan ligeledes gøre gældende som erstatning.

En entreprenørs erstatningsansvar angår som udgangspunkt de udgifter, som bygherre kan dokumentere som en følge af mangler ved arbejderne. Det er en betingelse, at manglerne skyldes fejl eller forsømmelse fra entreprenørens side, eller egenskaber som må anses for tilsikrede (garanti). Idet I angiver at ABT93 er gældende for aftalegrundlaget, skal I være opmærksomme på, at entreprenøren ikke hæfter for bygherrens indirekte tab, som eksempelvis kan være driftstab, lejetab, avancetab samt rente- og kurstab.

Hvorvidt der I jeres tilfælde er grundlag for erstatning, herunder som en konsekvens af, at I ikke mener at have modtaget det færdige resultat I kunne forudsætte, ligesom I mener at have et yderligere erstatningskrav overfor entreprenøren, vil skulle fastslås ud fra en konkret vurdering af omstændighederne i jeres pågældende sag. I den forbindelse vil der være behov for langt flere oplysninger omkring sagens faktiske omstændigheder end hvad der fremgår af jeres spørgsmål. Såfremt I ud fra ovenfor angivne retningslinjer for opnåelse af erstatning ønsker en nærmere vurdering af jeres sag, bør I kontakte jeres lokale Danske BOLIGadvokat for en nærmere vurdering af sagen og jeres muligheder i relation dertil.

Med venlig hilsen

Rasmus H. E. Agathon
Dansk BOLIGadvokat, Frederiksberg


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse