Fællesarealer og altaner | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Fællesarealer og altaner

24.05.2018 08:23:03

 

Spørgsmål:

Jeg er tilflyttet en ejerforeningen, hvor der nu fremsættes forslag om altaner for egenbetaling samt inddragelse af fællesarealer til haver for stuelejlighederne. Ad1) Kan man ved 2/3 flertal vedtage inddragelse af fællesarealer – vores fælles have. Jeg mener selv, det må kræve enstemmighed, da hver enkel ejer jo vederlagsfrit tvinges til at afgive grundareal? Vedtægterne har ikke bestemmelse om det. Ad 2) Da bygningen ikke er fællesarealer og altaner påsættes herfra, kan dette så vedtages ved simpel flertal – eller af de som ønsker altaner, da det er 100 prc. egenbetaling?

Svar:

Kære spørger

Udgangspunktet er vedtægterne, men hvis forholdet ikke er omtalt heri, vil forholdene skulle undergives en konkret vurdering.

Det må i hvert fald antages, at projektet kun kan vedtages med et kvalificeret flertal blandt foreningens medlemmer, men efter omstændighederne, herunder projektets karakter, vil projektet kun kunne gennemføres ved enighed blandt medlemmerne.

Jeg henviser til min kollegas omtale af problemstillingen her: http://forumorientering.dk/kr%C3%A6ves-der-enstemmighed-altanprojekter#.WwOGJEiFOM8.

Med venlig hilsen
Anders Welding
Danske Boligadvokater, Amager


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse