Erhvervsandel omlagt til andelsbolig | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Erhvervsandel omlagt til andelsbolig

05.04.2016 14:34:01

 

Spørgsmål:

Kære Danske Boligadvokater, Hvad er reglerne for omlægning af en erhvervsandel til almindelig andelsbolig? Og hvilken effekt vil dette have på prisen? Der er tale om en erhvervsandel på 170 kvm til 1,4 mio.

Svar:

Kære spørger

Hvis en andel i en andelsboligforening, hvortil er knyttet brugsret til en erhvervslejlighed, ønskes ændret i forbindelse med at erhvervslejligheden omdannes til en beboelseslejlighed, er det som udgangspunkt alene vedtægterene, herunder generalforsamlingen, der fastsætter retningslinjerne for, hvorledes denne ændring gennemføres.

Hvis ikke vedtægterne indeholder regler om ændring, har andelshaveren f.eks. ikke krav på at fordelingsgrundlaget i boligforeningen ændres. Eventuelle ændringer kan efter omstændighederne ske med simpelt eller kvalificeret flertal, men hvis retsstillingen mellem andelshaverne forskydes ved ændringen, skal de andelshavere, der stilles ringere, som udgangspunkt give samtykke, med mindre andet er bestemt i vedtægterne.

Når ændringen er gennemført, vil andelen være omfattet af f.eks. overdragelsesreglerne i andelsboligforeningsloven, herunder i forbindelse med opgørelse af overdragelsessum, oplysningspligt og dokumentation m.v. Prisen for andelen fastsættes ud fra andelens værdi i forhold til foreningens formue med tillæg af forbedringer m.v., jf. lovens § 5, idet prisfastsættelsen ikke længere kan ske til markedspris, hvis denne er højere end maksimalprisen.

Vær desuden opmærksom på, at omdannelse af lejligheden fra erhver til bolig selvsagt skal opfylde de krav, som myndighederne måtte stille hertil.

Med venlig hilsen

Anders Welding
Dansk BOLIGadvokat, Amager


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse