Er forslagene stillet til generalforsamling lovlige? | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Er forslagene stillet til generalforsamling lovlige?

11.07.2022 13:56:45

 

Spørgsmål:

Kære BOLIGadvokat

Der er netop afholdt generalforsamling i vores grundejerforening, hvor jeg gerne vil spørge til lovligheden af to forslag, der blev stemt igennem ved et simpelt flertal.

Forslag 1:
Da vi nu har fået 4 skraldespande til sortering, blev det stemt igennem at de fælles skraldestativer på vores fællesarealer fremover kun må benyttes af dobbelt-og rækkehusene i området. Begrundelsen var, at dobbelt-og rækkehusene ikke har en lige så stor grund som parcelhusene og derfor ”var det vel fair, at kun rækkehusene må benytte skraldestativerne fremover”.

Er det lovligt at fratage parcelhusejerne retten til de fælles faciliteter, som vi alle betaler til?

Forslag 2:
Der var forslag om at opstille ladestandere til elbiler på vores fælles parkeringsareal, som desuden skal afmærkes med husnummer for den bolig, der opstiller ladestanderen.

Vi har nogle særlige forhold i lokalplanen. I punkt 7 i lokalplanen står det, at der anlægges 1,5 parkeringsplads for hver dobbelt-eller rækkehus og 2 parkeringspladser for hvert parcelhus på den fælles parkeringsplads og i vores byggetegninger står der desuden ”60 m2 lægges til grundareal, iht. byggeret”.

Indtil nu har de fælles parkeringspladserne ikke udgjort en udfordring, idet der ikke eksisterer faste pladser og alle kan anvende dem. Men hvis ladestanderne opstilles og afmærkes med husnummer, så forsvinder det fælles areal og dermed brugsretten for alle dem som ikke har en ladestander.

Er det lovligt at fratage brugsretten til det fælles parkeringsareal?

Svar:

Kære Spørger

Tak for dit spørgsmål.

For at kunne besvare dit spørgsmål, vil det være nødvendigt at kende til vedtægterne for grundejerforeningen.

Jeg vil derfor foreslå, at du kontakter en BOLIGadvokat hurtigst muligt, og medbringer vedtægterne til denne, sådan at du kan få præcist svar.

Med venlig hilsen

Rasmus Lindsten

Dansk BOLIGadvokat, Nykøbing Falster


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse