Er der ret til kompensation fra forsikringsselskab? | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Er der ret til kompensation fra forsikringsselskab?

12.07.2021 08:21:15

 

Spørgsmål:

Der har været vandskade i min lejlighed, så hele mit køkken samt underboens var ubrugbart i ca. 4 mdr.

Underboen har levet af take away og jeg har boet et andet sted, da hele lejligheden blev ubrugbar af snavs fra forsikringens håndværkere.

Mit spørgsmål er så, har vi (underboen og jeg) ret til kompensation fra forsikringen når det har taget dem så lang tid?

Svar:

Der findes ikke særregler, der kan give jer ret til kompensation fra forsikringsselskabet i jeres situation.

Dog kan forsikringsselskabet være forpligtet til at betale jer erstatning, hvis selskabet har påført jer et tab.

Det kan eksempelvis være tilfældet, hvis udbedringen af skaden har taget længere tid, end det burde, og at det skyldes klare fejl fra selskabets side.

I så fald kan I have ret til erstatning, hvis I er blevet påført et tab.

Et sådan tabt kan eksempelvis være udgifter til husleje i en genhusningsbolig.

Dette er dog formentlig mere teoretisk end praktisk, idet vi taler mindre beløb, og hvis selskabet ikke vil dække jeres eventuelle tab, vil I være nødt til at føre sag herom, hvilket næppe kan svare sig ved beløb i denne størrelsesorden.

Hvis jeres lejligheder er lejeboliger, vil I også have mulighed for at få et afslag i lejen i den periode, hvor lejligheden ikke har været brugbar, eller hvor brugsværdien har været nedsat.

Retten hertil fremgår direkte af lejeloven, og som lejer har man ret hertil, uden at der er noget at bebrejde udlejer, når blot der foreligger en mangel ved lejligheden, som nedsætter brugsværdien af det lejede.

Det fordrer dog formentlig, at skaden ikke er blevet udbedret hurtigt nok

Med venlig hilsen

Henrik Palmkvist

Dansk BOLIGadvokat, København Ø


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse