Er der krav om nabohøring? | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Er der krav om nabohøring?

04.10.2018 15:18:17

 

Spørgsmål:

Vores nabo i en fælles ejerforening har flyttet deres badeværelse, således at vi nu i vores stue og soveværelse kan høre hver gang de tager et bad, hvilket ofte sker om aftenen. Det kunne vi ikke høre før.

De har formodentlig indhentet tilladelse hos bestyrelsen, men må de lave en sådan ændring i deres lejlighed uden at indhente fuldmagt hos naboen (os), når det viser sig at påvirke miljøet i vores lejlighed på denne måde?

Svar:

Kære Spørger,

Det er karakteren af en ombygning, der afgør om der vil være krav om nabohøring. Hvis et byggeri overskrider gældende forskrifter, herunder planlovgivning, og kræver dispensation, skal naboerne altid høres. Ud fra det du skriver, lægger jeg til grund, at dette ikke synes at være tilfældet, idet det således er støjgenerne, der er det væsentligste problem i denne sag og ikke så meget et spørgsmål om karakteren af selve ombygningen. I så tilfælde vil det være de naboretlige grundsætninger, der skal afgøre, om du skal tåle støjgenen.

Betingelsen for at gøre et naboretligt ansvar gældende er, at den naboretlige tålegrænse er overskredet. Hvad der præcist ligger i dette udsagn må afgøres konkret fra sag til sag.

Den i praksis relevante måde at håndtere problemet på vil være, at problemet forelægges for ejerforeningens bestyrelsen. Hvis ikke der gennem bestyrelsens medvirken kan findes en løsning på sagen, må næste skridt være, at der foretages en støjmåling i forbindelse med naboens anvendelse af badet, hvorefter det må konkluderes, om der synes grundlag for at forfølge sagen yderligere. I yderste konsekvens vil naboen kunne tilpligtes at foretage foranstaltninger, der eliminerer/mindsker støjgenerne.

Rasmus H. E. Agathon
Danske Boligadvokater, Frederiksberg


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse