Er accept af et tilbud bindende? | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Er accept af et tilbud bindende?

11.06.2019 11:01:23

 

Spørgsmål:

Jeg har via mail accepteret et tilbud fra en entreprenør om renovering af min andelslejlighed under forbehold af, at kommunen accepterer ombygningsprojektet. Jeg har endnu ikke underskrevet en kontrakt. Er jeg bundet af dette tilbud, eller kan jeg finde en anden, da jeg fortryder denne aftale?

Svar:

Kære Spørger,

Der er ikke formkrav til indgåelse af aftale i henhold til dansk ret. Derfor vil en accept af et tilbud pr. e-mail være bindende. Omfanget af forpligtelsen vil man kun kunne afgøre ved en konkret vurdering af såvel tilbud som accept.

Idet der er taget forbehold for, at kommunen accepterer de påtænkte arbejder, kan aftalen bortfalde, såfremt kommunen ikke godkender projektet.

Såfremt kommunen godkender projektet vil I være bundet af jeres accept. Vælger man at ophæve en aftale, der efterfølgende konkluderes at være bindende indgået, er konsekvensen, at man vil ifalde erstatningsansvar overfor entreprenøren for det dækningsbidrag/fortjeneste, som han vil kunne dokumentere at have haft i henhold til aftalen.

I bør konsultere en BOLIGadvokat forinden I eventuelt vælger at gå videre i forhold til at gennemføre en ophævelse.

Rasmus H. E. Agathon

Danske Boligadvokater, Frederiksberg


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse